Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány)

Az ügy rövid leírása
Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. §-a alapján hatósági igazolást állít ki.

Az 1990. évi XCIII. Illetékekről szóló törvény alapján az igazolás illetékmentes.

Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kezdeményezheti hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét. Az ügy kérelemre indul, a kérelem papír alapon nyújtható be.

Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény
Az ügyintézés díja vagy illetéke.
Az igazolás kiállítása illetékmentes.

Ügyintézési határidő
Az igazolás kiadásának határideje 10 nap.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-617
Fax: +36 (28) 588-646
E-mail: ado@veresegyhaz.hu

Ügyintéző neve
Kontra Klára
adóügyi irodavezető
Telefon: +36 (28) 588-617
E-mail: ado@veresegyhaz.hu