Álláshirdetés - Óvodavezető

 • 2017.05.24.
 • Nyitólap hírei

.

Veresegyház Város Önkormányzata
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Veresegyház Város Önkormányzata

óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 31 - 2022. augusztus 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kéz a Kézben Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Az intézmény vezetésére irányuló program
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
 • Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Fő út 35. Pásztor Béla polgármester részére. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/81-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

és

 • Elektronikus úton Gregus Hajnalka részére a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • veresegyhaz.hu - 2017. május 24.