Művelődési bizottság által kiírt pályázatok

 • 2017.06.19.
 • Nyitólap hírei

.

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága ösztöndíjpályázatot hirdet

középiskolában tanulók részére

a 2017/2018. tanév I. félévére

 

„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS”

címmel

 

 

Célja:                               szociálisan rászoruló középiskolai tanulók támogatása

 

Támogatottak köre: -    Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,

 • nappali tagozaton,
 • középiskolai tanulmányokat folytató tanulók

 

Pályázati feltétel:           a 2016/2017. tanév év végi tanulmányi átlaga minimum 4,00.

 

Benyújtandó:           

 • pályázati űrlap
 • bizonyítvány fénymásolata
 • lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

A pályázati dokumentumok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Benyújtási határidő:       2017. augusztus 31. csütörtök 16 óra    

Benyújtás helye:       Polgármesteri Hivatal 2112 Veresegyház Fő út 35. 

Elbírálás határideje:       2017. szeptember 30. 

Folyósítás kezdete:          2017. október hónap 

Pályázat időtartama:     2017/2018. tanév I. féléve (5 hónap, visszamenőleg szeptembertől) 

Az ösztöndíjak összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg a bizottság. A benyújtandó dokumentumok határidő utáni pótlására nincs lehetőség.

A folyósítás havonta átutalással történik. Pályázati űrlap beszerezhető  a Polgármesteri Hivatalban ( földszinti ügyfélszolgálaton ),  illetve letölthető a

www.veresegyhaz.hu internet oldalon.

 

Veresegyház, 2017. június 14.                                                                                                         

Szénás Zsoltné sk.  elnök


Űrlap letöltése

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága a veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására

 

 „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS” pályázatot hirdet

a 2017/2018. tanév I. félévére.

 

A pályázat célja:

            Szociálisan rászoruló sportolók támogatása

 

Támogatottak köre:

Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok

 

A támogatás célja:

 • sportfelszerelés, tagdíj, bérlet finanszírozása

 

Pályázati feltétel:

 • rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
 • szociálisan rászorult

 

Az elnyerhető támogatás formája:

 • egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában

 

Benyújtási határidő: 2017. augusztus 31. csütörtök 16 óra

Benyújtandó:           

 • pályázati űrlap
 • edzői javaslat
 • lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

A pályázati dokumentumok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának helye:    Polgármesteri Hivatal (Fő út 35.)

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internet oldalon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasítja. A benyújtandó dokumentumok határidő utáni pótlására nincs lehetőség.

A számlák benyújtásának végső határideje: 2017. december 15.

A támogatási összeg kifizetése a szülő/gondviselő nevére kiállított számlák bemutatása alapján – az értesítésben feltüntetett időpontokban – történik.

 

Veresegyház, 2017. június 14.

 

Szénás Zsoltné sk  elnök      

        
Űrlap letöltése