Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság által 2017. évre kiírt középiskolai és sport pályázatok

  • 2017.03.16.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Pályázati felhívás

 

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága ösztöndíjpályázatot hirdet

középiskolában tanulók részére

a 2016/2017. tanév II. félévére

 

„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS”

címmel

 

 

Célja:                               szociálisan rászoruló középiskolai tanulók támogatása

 

Támogatottak köre: -    Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,

  • nappali tagozaton,
  • középiskolai tanulmányokat folytató tanulók

 

Pályázati feltétel:           a 2016/2017. tanév félévi tanulmányi átlaga minimum 4,00.

 

Benyújtandó:            -     pályázati űrlap

  • bizonyítvány fénymásolata
  • lakcím kártya fénymásolata
  • szülők, eltartók jövedelemigazolása
  • testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

A pályázati dokumentumok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Benyújtási határidő:       2017. március 31. péntek 12 óra   

 

Benyújtás helye:       Polgármesteri Hivatal 2112 Veresegyház Fő út 35.

 

Elbírálás határideje:       2017. április 24.

 

Folyósítás kezdete:          2017. május hónap

 

Pályázat időtartama:     2016/2017. tanév II. féléve (5 hónap, visszamenőleg februártól)

 

Az ösztöndíjak összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg a bizottság. A benyújtandó dokumentumok határidő utáni pótlására nincs lehetőség.

A folyósítás havonta átutalással történik. Pályázati űrlap beszerezhető  a Polgármesteri Hivatalban ( földszinti ügyfélszolgálaton ),  illetve letölthető a

www.veresegyhaz.hu internet oldalon.

 

Veresegyház, 2017. március 14.

 

                                                                                                         

Szénás Zsoltné sk.

      elnök
Űrlap

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága a veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására

 

 „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS” pályázatot hirdet

a 2016/2017. tanév II félévére.

 

A pályázat célja:

            Szociálisan rászoruló sportolók támogatása

 

Támogatottak köre:

Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok

 

A támogatás célja:

  • sportfelszerelés, tagdíj, bérlet finanszírozása

 

Pályázati feltétel:

  • rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
  • szociálisan rászorult

 

Az elnyerhető támogatás formája:

  • egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában

 

Benyújtási határidő: 2017. március 31. péntek 12 óra

Benyújtandó:            -     pályázati űrlap

  • edzői javaslat
  • lakcím kártya fénymásolata
  • szülők, eltartók jövedelemigazolása
  • testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

A pályázati dokumentumok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának helye:    Polgármesteri Hivatal (Fő út 35.)

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internet oldalon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 24.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasítja. A benyújtandó dokumentumok határidő utáni pótlására nincs lehetőség.

A számlák benyújtásának végső határideje: 2017. december 15.

A támogatási összeg kifizetése a szülő/gondviselő nevére kiállított számlák bemutatása alapján – az értesítésben feltüntetett időpontokban – történik.

 

Veresegyház, 2017. március 14.

 

Szénás Zsoltné sk

elnök
Űrlap