Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Szociális ügyekhez tartozó általános információk / letölthető dokumentumok

Városunkban az alábbi ellátások vehetők igénybe:

 • lakásfenntartási támogatás (a lakás fenntartási költségeihez nyújtott támogatás amely természetbeni juttatás,a támogatás összegét a  szolgáltatóhoz utaljuk)
  Kérelem letöltése >>
 • méltányossági ápolási díj (helyi lakos ápoló kaphatja, aki tartósan, súlyos beteg, idős szemé otthoni ápolását, gondozását végzi, havonta folyósított pénzbeli ellátás) 
  Kérelem letöltése >>
 • rendkívüli települési támogatás (rendkívüli élethelyzetbe került felnőtt korú és gyermeket nevelő családok támogatása, amely lehet pénzbeli és természetbeni támogatás)
  Kérelem letöltése >>
 • gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye, esetleg hátrányos helyzet igazolása ( szociálisan rászorult személyek részére nyújtott természetbeni ellátás és intézményi kedvezményeket magában foglaló ellátás, amely meghatározott jövedelem és vagyoni helyzet fennállása esetén adható)
  Adatlap letöltése >>
 • tüzelőfa juttatás (szociálisan rászorult családok részére nyújtott természetbeni ellátás)

  Adatlap letöltése >>

 • köztemetés (veresegyházi lakos halálakor igényelhető, természetbeni ellátás, ha valaki nem képes hozzátartozója eltemettetésére)