2023. évi jegyzőkönyvek

2023.02.10.
Napirend:
 1. A házasságkötések szolgáltatási díjáról szóló 16/2017. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A közterületek használatáról szóló 17/2022. önkormányzati rendelet módosítása
 3. Veresegyház Város Onkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
 4. Hozzájárulás Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása TOP- PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00030 számú pályázati forrásból  megvalósuló beruházásának többletköltségeihez
 5. TSZT, HÉSZ, SZT módosításának megindítása — 71. számú vasútvonal fejlesztése, FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel és az általa kiválasztott alvállalkozóival történő együttműködés
 6. Döntés a Váci Mihály Művelődési Központ javára az Innovációs Központban található üzlethelyiségek, kezelési jogáról
 7. Veresegyház Város Önkormányzatának a település fejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés általános szabályairól szóló
  szabályzat hatályon kívül helyezése
 8. 178/2022.(Vl.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése, és a Fő út 106. szám alatti épület (régi polgármesteri hivatal) bővítésének tervezése
 9. GE AVIATION HUNGARY Kft- részére, a Lévai utcában lévő területrészek bérbeadása parkoló üzemeltetés céljára (Veresegyház 9639M és 0117/2 hrsz-ek)
 10. Veresegyház Város közigazgatási területén, a Laposok és a Mézesvölgy városrészen lévő közterületek hivatalos elnevezése
 11. Veresegyház 0129/17 és 0128/31 hrsz-ú ingatlanok belterületté való átminősítése
 12. Veresegyház 1546 és 1550 hrsz-ü területek telekalakítással történő határrendezése
 13. Veresegyház 1103/38 és 9589/5 hrsz-ü kivett beépítetlen területek telekalakĺtása a Rönk utcában
 14. Önkormányzati tulajdonú ipari ingatlan értékesítése (Veresegyház 1103/38 hrsz-ből telekalakítás után kialakuló 1103/86 hrsz terület a Rönk utcában)
 15. Veresegyház, Wesselényi utcában telekalakítással kialakuló építési telkek (786/66, 786/68 és 786/69 hrsz.) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
 16. Veresegyház 5786/115 és 5786M16 hrsz-ú területrészek (Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakítással kialakuló építési telekrészlet) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
 17. Veresegyház, 786/68, 786/69, 5721/2, 5721/3, 5721/4, 5779, 5915/2, 9848/1, 9848/2, 9848/3, 6985/1 , 9589/5, 9589/3 hrsz-ek kiírt ingatlan értékesítési pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázati kiírása
Jegyzőkönyv letöltése
2023.02.02.
Napirend:
 1. Veresegyház belterület 5786/50 és 5786/52 hrsz-ü terület telekalakítása a Ligetek városrészben
 2. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5786/115 és 5786/116 (Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakítással kialakuló építési telkek) ingatlanok project értékesítésére
Jegyzőkönyv letöltése
2023.01.17.
Napirend:
 1. Támaszpont Mentálhigiénés, Oktatási és Prevenciós Közhasznú Alapítvány (MOPKA) 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
 2. Pásztor Béla polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése
 3. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
 4. Veresegyház, Kisrét utca 054/10, 054/15 hrsz-eken területcsere
 5. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 6985/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 6. Veresegyház belterület 9850 hrsz-ú terület telekalakĺtása
 7. Javaslat az óvoda heti és éves nyitvatartására
 8. Tájékoztatás a 2022. október 1. és 2022. december 31 . között hozott lejárt határidejü képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése
2023.01.10.
Napirend:
 1. 850 millió Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt.-től
 2. 155/2021 (VI.7.) Polgármesteri határozat visszavonása és új határozat meghozatala, öröklés miatt a Veresegyház 059/28 hrsz-ú ingatlan 3120/620720 tulajdoni hányadának megvásárlása tárgyában
Jegyzőkönyv letöltése