A helyi választási iroda vezetőjének 1/2017. (XII. 28.) sz. határozata

  • 2017.12.28.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

A helyi választási iroda vezetőjének 1/2017. (XII. 28.) sz. határozata
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Veresegyház városban a szavazókörök felülvizsgálatát elvégeztem.
Veresegyház városban a jelenleg meglévő 16 szavazókor változatlanul hagyása mellett egy újabb, 17. számú szavazókor létrehozásáról döntök:
Veresegyház 17. sz. szavazókor
Cím: Veresegyház, Mogyoródi u. 5-7. (Mézesvölgyi Általános Iskola)
/Akadálymentesített szavazókor/
Választó jogosultak száma: 698 fő
A szavazókor részletes leírását jelen határozat melléklete tartalmazza.
A határozat közzétételének módja: Veresegyház város honlapján (www.veresegyhaz.hu) való nyilvánosságra hozatal.
A határozat ellen a közzétételétől számított 15 nap alatt nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez. (2112 Veresegyház, Fő út 35.)
INDOKOLÁS
Az új szavazókört a Ve. 77. § (l)-(2) bekezdésében, a 165. § (l)-(2) bekezdésében és a 166. §- ában foglaltak figyelembe vételével alakítottam ki.
A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint: A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókor.
Veresegyház Városban a szavazókörök számát és területi beosztását ennek megfelelően felülvizsgáltam és megállapítottam, hogy a választópolgárok számának megnövekedése és arányos elosztása miatt új szavazókor létrehozása szükséges.
Határozatomat a Ve. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hoztam meg.
A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja.
Veresegyház, 2017. december 28.

A 17. számú szavazókörbe tartozó utcák jegyzéke

Arató                                       utca

Bölcsőde                                 utca

Csalogány                                utca

Csengettyű                               köz

Fészekrakó                               köz

Fészekrakó                              utca

Gyermekliget                           utca

Kertész                                    utca

Kéve                                        utca

Krónikás                                  utca

Liget                                         köz

Malomköz                               utca

Sportföld

Sportföld                                 utca

Szent-Györgyi Albert utca Vízimolnár                               utca

Zsuzsanna                                utca