A KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓI ÁLLÁSPÁLYÁZATA

 • 2019.03.11.
 • Állásajánlatok

.

Veresegyház Város Önkormányzata
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1 - 2024. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy Egyetem (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdés a) pontja szerinti végzettség és szakképesítés),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli megszerzéséről (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerint)
 • Legalább öt éves szakmai gyakorlat (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdésének b) pontja szerint)
 • Magyar nyelvtudás (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint)
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz (pontos személyi adatok, eddigi munkahelyek, munkakörök)
 • Az intézmény vezetésére irányuló program
 • Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
 • Államháztartási és vezetési ismeretek nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat
 • A szakmai (és a vezetői) gyakorlatot igazoló munkaügyi dokumentum másolata
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló kérelem másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatai kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján a pályázóval szemben az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, ill. azokat kinevezése időpontjáig megszünteti
 • A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garai Tamás jegyző nyújt, a 06-28-588-602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gregus Hajnalka humánpolitikai referens részére a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.