A parlagfű elleni védekezésről

  • 2019.06.11.
  • Hírarchívum

.

Tisztelt Ingatlan tulajdonosok, Földhasználók!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Felhívjuk figyelmüket, hogy egyszeri kaszálás nem elegendő, a parlagfű mentes, rendezett állapotot fenn kell tartani a várhatóan kora őszig.
Június 30-a után belterületen a jegyző, külterületen a (az ingatlanügyi hatóság által felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság (Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) köteles hatósági eljárást indítani és közérdekű védekezést elrendelni a parlagfűvel fertőzött ingatlanokon.
A közérdekű védekezés végrehajtása során a megbízott vállalkozó feladata keretei között az érintett területre (magán területre is) beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie, ez a költség köztartozásnak minősül.
Minden elindított közérdekű védekezésre irányuló hatósági eljárás növényvédelmi bírságot von maga után. A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
A parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke! Kérjük, tegyenek eleget e jogszabályi kötelezettségüknek!