Állásajánlat - ESÉLY Szociális Alapellátási Központ intézményvezetője

  • 2017.01.10.
  • Hírarchívum

.

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

ESÉLY Szociális Alapellátási Központ intézményvezetője (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő út 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai és gazdasági vezetése; munkáltatói jogok gyakorlása; intézmény képviselete, menedzselése; pályázatok írása; támogató kapcsolatok koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete és az 1/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakirányú végzettség; szociális szakvizsga,

•         A szociális ellátás és a gyermekvédelem területén szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, saját gépjármű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati társulás keretében történő feladatellátásban való tapasztalat. - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

•         Helyi kötödés, helyismeret, az ellátási terület szociális helyzetének ismerete, szervezői tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

•         Magas szintű empátia, kiváló szervezői képesség, határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Fő út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

és

•         Elektronikus úton Sipos Zsuzsanna részére a sipos.zsuzsi@veresegyhaz.hu e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Sipos Zsuzsanna, Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.veresegyhaz.hu - 2017. január 10.

•         Veresi Krónika - 2017. január 13.