Álláshirdetés - Állatgondozó

  • 2021.06.08.
  • GAMESZ aktuális hírek

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház

állatgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2112 Veresegyház , Patak utca 039/2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, Az állatgondozók elfogadható szakirányú képesítései a) az állatkerti állatgondozó, az állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus, az állattenyésztő, a halász, a halászszaktechnikus, a vadász, a vadtenyésztő, a vadgazdálkodási technikus, a baromfi- és kisállattenyésztő, a baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus, valamint a mezőgazdasági, erdészeti szakképesítés, b) mezőgazdasági, erdészeti technikusi képesítés, vagy c) középiskolai végzettség és az Országos Képzési Jegyzék szerinti természetvédelmi szakmunkás, természetvédelmi (szak)technikusi képesítés, természetvédelmi- és környezetvédelmi technikus, települési környezetvédelmi technikus, erdésztechnikus, környezetvédelmi technikus képesítések. Az állatgondozók elfogadható felsőfokú képesítései a) egyetemi szintű biológus, állatorvos, alkalmazott zoológus szakképzettség, b) egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett erdőmérnök szakképzettség; agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, állattenyésztő mérnök, mezőgazdasági mérnök, biomérnök, c) egyetemi vagy főiskolai szintű biológiatanár, természetismerettanár,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Sport utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAM/424/2021 , valamint a munkakör megnevezését: állatgondozó.

•         Elektronikus úton Csernákné Szoboszlai Szilvia részére a szoboszlai.szilvia@veresegyhaz.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: GAMESZ Munkaügy, Csernákné Szoboszlai Szilvia munkaügyi vezető, Pest megye, 2112 Veresegyház , Sport utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.gamesz.veresegyhaz.hu - 2021. június 9.