Álláshírdetés - Konyhalány

  • 2022.09.21.
  • Állásajánlatok

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház

konyhalány
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 77-79.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány nyertes pályázat esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fogarasi Tünde élelmezésvezető nyújt, a +36209204449 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Sport utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAM/563/2022 , valamint a munkakör megnevezését: konyhalány.

•         Elektronikus úton Csernákné Szoboszlai Szilvia részére a szoboszlai.szilvia@veresegyhaz.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: GAMESZ Munkaügy, Csernákné Szoboszlai Szilvia munkaügyi vezető, Pest megye, 2112 Veresegyház, Sport utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.gamesz.veresegyhaz.hu - 2022. szeptember 22.