Álláshírdetés - Parkgondozó

  • 2021.06.21.
  • GAMESZ aktuális hírek

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház

parkgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2112 Veresegyház, Sport utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakmunkásképző intézet, Motorosfűrész kezelő, fűkasza kezelő,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet - Veresegyház címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Sport utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAM/429/2021 , valamint a munkakör megnevezését: parkgondozó.

•         Elektronikus úton Csernákné Szoboszlai Szilvia részére a szoboszlai.szilvia@veresegyhaz.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: GAMESZ Munkaügy, Csernákné Szoboszlai Szilvia munkaügyi vezető, Pest megye, 2112 Veresegyház, Sport utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.gamesz.veresegyhaz.hu