Álláshírdetés

  • 2022.12.12.
  • Állásajánlatok

Veresegyház Város Önkormányzata
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Veresegyház Város Önkormányzata

területi védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:                 Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:                 Pest megye, 2112 Veresegyház, Mogyoródi utca 2/a.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (védőnő szakirány),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz
  •       Iskolai végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata
  •       Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló irat)
  •       Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Gregus Hajnalka humánpolitikai referens részére a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.