ÁLLÁSLEHETŐSÉG A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

  • 2021.02.09.
  • Nyitólap hírei

.

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

építésügyi/főépítészi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A főépítészi feladatokban való közreműködés, előkészítés: hatályos településrendezési eszközökkel (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, települési arculati kézikönyv és településképi rendelet) kapcsolatos adminisztrációs munkák. Részvétel a településrendezési eljárások lebonyolításában. Településképi bejelentési és kötelezési eljárások lefolytatása és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása. Helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása. A polgármester hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítványok kiállítása, telekalakítási szakhatósági állásfoglalások készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főépítészi ügyintézői tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Veresegyház Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzata, és a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (VIII. 4.) számú önkormányzati rendeletének az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, vagy egyetem (Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés),

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

•         Építéshatóságnál vagy építésügyi területen szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz (87/20019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti)

•         Iskolai végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata

•         Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez

•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló irat)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Gregus Hajnalka humánpolitikai referens részére a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.veresegyhaz.hu