Bizottsági ülés - 2017.05.18.

  • 2017.05.17.
  • Hírarchívum

.

Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága és
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága
2017. május 18-án (csütörtök) 08:00 órai kezdettel
rendkívüli ülést tart, 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme (I. em. 111.sz.)

Napirend

Tárgy:


1.) Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének elfogadásának határidő meghosszabbítása

2.) A Veresegyház belterület 29/2 hrsz. ingatlan (Tájház) vagyonkezelésbe

3.) Fáy András emléktáblák elhelyezése


4.) VERES 1 SZÍNHÁZ részére 26.000.000,- forint visszatérítendő önkormányzati
támogatás biztosítása

5.) Támogatás a Veresegyházi Városi Televízió részére


6.) 2016/17 tanév végi osztálykiránduláshoz a szociálisan rászoruló
gyermekeket illető költségek átvállalása

7.) A Rákóczi Szövetség támogatása


8.) Önkormányzati tulajdonú területrész idegenforgalmi és közösségi célú
hasznosítása (Veresegyház 038/3 hrsz. Patak utca)

9.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás
(Veresegyház 440/4 hrsz. Pázmány utca 4.)

10.) Felajánlott földterületek megvétele (Veresegyház 0103/6 és /12 hrsz.)

Veresegyház, 2017. május 16.