Bizottsági ülés - 2021.12.16.

  • 2021.12.15.
  • Hírarchívum

.

M E G H Í V Ó
Veresegyház Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága és
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága
 
2021. december 16-án (csütörtökön) 8:00 órai kezdettel
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme (I. em. 111.sz.)

  

Napirendi pontok:

1.) Veresegyház Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terv, 2022-2025. évi Stratégiai ellenőrzési terv, valamint a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

2.) 2022 évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása

Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

3.) 600 m Ft folyószámlahitel igénybevétele a 2022. évre vonatkozóan

Előadó: Tóth Sándor elnök

4.) 700 millió Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt-től

Előadó: Tóth Sándor elnök

5.) Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása (Veresegyház, 691 hrsz., Ráday utca 36/a.)

Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

6.) Erdei kerékpáros pálya létesítése Veresegyházon

Előadó: Tóth Sándor elnök

7.) Veresi Krónika című önkormányzati havilap 2022. évi lapszerkesztési és lapterjesztési munkáinak megrendelése

Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

8.) Vadvirág utca aszfaltozása

Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

9.) A GAMESZ 2021. évi beruházási előirányzatának módosítása

Előadó: Tóth Sándor elnök

10.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1635 hrsz. természetben: Köves utca 10.)

Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

11.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2021(X.25.) Kt. sz. és a 291/2021.(X.25.) Kt. sz. határozatának visszavonása

Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

12.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2021(X.25.) Kt. sz. és a 292/2021.(X.25.) Kt. sz. határozatának visszavonása

Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

 

Veresegyház, 2021. december 15.

 

        Tóth Sándor                                                                                      Bobál Imréné

             elnök                                                                                                       elnök