Bizottsági ülés - 2021.12.22.

  • 2021.12.21.
  • Hírarchívum

.

M E G H Í V Ó
Veresegyház Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága és
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága
 
2021. december 22-én (szerdán) 8:30 órai kezdettel
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme (I. em. 111.sz.)

  

Napirendi pontok:

1.) Veresegyház Város közigazgatási területén, a Laposok városrészen levő közterületek elnevezése
Előadó: Bobál Imréné elnök

2.) Hozzájáruló döntés a Veresegyház, 8831/8 és 8831/9 hrsz-ú ingatlanok Magyar Állam részére történő
térítésmentes átadásáról
Előadó: Bobál Imréné elnök

3.) Meghívásos, zártkörű pályázat kiírása a Veresegyház belterület 1106/4 hrsz-ú, 3491 m2 területnagyságú,
kivett beépítetlen terület megnevezésű ipari ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Mester utca)
Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

4.) Medveotthon területén levő Fatálas étterem bérleti szerződésének megszüntetése és a Veresegyház
Medveotthon Kft. részéről megvalósított beruházások és eszközök értékének pénzbeli megváltása
Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

5.) Pályázat kiírása a 035/10 hrsz-ú ingatlanból megosztási eljárással kialakításra kerülő 035/12 ingatlanon
lévő 371,5 m2 alapterületű vendéglátó-ipari egység bérbeadására
Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

6.) 189/2020.(XII.11.) Polgármesteri határozat módosítása a Veresi Krónika önkormányzati havilap 2021. évi
nyomdai többletmunkái miatt
Előadó: Tóth Sándor elnök – Bobál Imréné elnök

7.) Misszió Egészségügyi Központ részére támogatás nyújtása
Előadó: Tóth Sándor elnök

Veresegyház, 2021. december 21.

 

        Tóth Sándor                                                                                      Bobál Imréné

             elnök                                                                                                       elnök