Rendelet a házasságkötések és a családi események szolgáltatási díjairól - 20 / 2013 VI 12

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének

20/2013. (VI. 12.) rendelete

a házasságkötések és a családi események szolgáltatási díjairól

 

 

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.07.) BM. rendeletben foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 1. §

A rendelet hatálya

 

A rendelet hatálya Veresegyház Város közigazgatási területén történő házasságkötési és egyéb családi események társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

 

 

 1. §

 

A házasságkötésen és egyéb családi esemény társadalmi megünneplésén az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése ingyenes alapszolgáltatás (jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás).

 

 

 1. §

Díjfizetési kötelezettség

 

 • Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén és munkaidején kívül történő anyakönyvi eseményekért a megrendelők az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. Az anyakönyvvezető hivatali helyisége Veresegyház Fő u. 35. szám alatt van.

 

 • Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.

 

 1. §

Alkalmazandó díjtételek

 

 • Az anyakönyvvezető és a kisegítők önkormányzat által történő díjazása jelen rendelet sz. melléklete szerint történik.

 

 

 

 • A megrendelő által igénybe vehető szolgáltatás díjainak meghatározása jelen rendelet sz. melléklete szerint történik. A díjakat évente felül kell vizsgálni.

 

 

 1. §

Szolgáltatási megállapodás

 

A szolgáltatási megállapodást jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

 

 

 1. §

Záró rendelkezések

 

 

 • E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 • A rendelet kihirdetéséről — az SZMSZ-ben meghatározott módon — a jegyző gondoskodik.

 

 • E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszíti a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 2/2010.(I.20.) ÖR. sz. rendelet.

 

 

 Veresegyház, 2013. június 11.

 

 

 

 

 

 

     Garai Tamás                                                               Pásztor Béla

         jegyző                                                                      polgármester

 

 

 


 1. melléklet

 

 

Az anyakönyvvezető és a kisegítők önkormányzat által történő díjazása

 

 

 1. Az anyakönyvvezető közreműködéséért

 

 • a házasságkötő teremben, hivatali munkaidőben lezajló esemény után nem kell fizetni.
 • A házasságkötő teremben, hivatali munkaidőn kívül (pl. szombaton): 000.- Ft/ esemény
 • A házasságkötő termen kívüli, külső helyszínen való közreműködésért: 000.- Ft/ esemény.

 

Megjegyzés: az anyakönyvvezetőt évente az illetményalap 100 %-ának megfelelő ruházati költségtérítés illeti meg formaruha használat címén. Elszámolása a ruházati költségtérítés szabályai szerint történik.

 

 1. A kisegítő személyzet a zenei szolgáltatás biztosításáért 2.000.- Ft/esemény díjazásban részesül.

 

 

 

 


 1. sz. melléklet

 

Szolgáltatások                                                                                        Díj:

     SZJ: 93.05.10.9.                                                                                                 

 

 1. Külső helyszínen történő házasságkötés               30.000 Ft +ÁFA

 

 1. A hivatali helyiségben

 

-      hétfőn 18 óra után

-      keddtől csütörtökig 16.30 óra után

-      pénteken 12.30 óra után

-      hétvégén 

    megtartott családi eseményeknél                                                 15.000 Ft +ÁFA

 

III.  Az önkormányzat által biztosított helyszínen történő szertartás :

 

1.) Terembérleti díj

 

 1. a) Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központban

 

                                                                                   Kamaraterem       Konferencia terem

 

Ha mindkét megrendelő fél veresegyházi lakos:            .4.000.- Ft                  6.000.- Ft

Ha csak az egyik megrendelő fél veresegyházi lakos     6.000.- Ft                  9.000.- Ft

Ha egyik megrendelő fél sem veresegyházi lakos           8.000.- Ft               12.000.- Ft

 

A terembérleti díjak a Váci Mihály Művelődési Ház bevételét képezik.

                                                                                                                                   

 1. b) a Polgármesteri Hivatal Jánossy András tárgyalótermében 000,- Ft

 

2.) Zeneszolgáltatás                                                                                         1.500.-  Ft

    (lejátszó használata, esetleges pótlása, CD-k és pendrive vásárlása)                                                  

3.) Ünnepi szertartás szervezésének telefonköltsége                                    600.- Ft

      [versmondó, fotós, élőzene (zongora)]

 

4.) Gyertya                                                                                                         1.000.- Ft

 

5.) Pezsgő                                                                                                          1.800.- Ft            

6.) Díszborító (az anyakönyvi kivonat ünnepélyes átadásához)                     1.600.- Ft

           

7.) Virágcsokor, asztali dísz

 

 • házasságkötésre asztali dísz       500.- Ft
 • névadóra csokor (édesanyánként)                                                 750.- Ft

         -    szülőköszöntésre csokor (esküvőn)                                                 2.200,- Ft

 

8.) Homoköntés                                                                                                2.200,- Ft 

 

9.) Buborékfújás                                                                                                                                                                                                    2.000,- Ft                                                                 

 

                             

10.) Szolgáltatási díj                                                                                          5.000,- Ft

       (kisegítő személyzet végzi a zenelejátszó működtetését, hangosítását)                                            

 

           

Megjegyzés:

 

A III./1-10. pontban meghatározott árak tárgyi adómentesek, és egy alkalomra vonatkoznak.


 1. sz. melléklet

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal                                                 

     

 1. Veresegyház, Fő út 35.

Tel.: 06-28-588-600 fax.: 06-28-588-675

 

Szolgáltatási megállapodás

 

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodája, mint szolgáltató, másrészt

 

Név: …..………………………………………………………….  Lakcím:……………………………………………………………

 

Név: ………………………………………………………………. Lakcím:……………………………………………………………

 

szám alatti lakos, mint megrendelő között  …….. év ……… hó …… napon ………. órakor ................... (helyszínen) tartandó házasságkötésre, illetve egyéb családi események ünneplésére.

 

  Terembérlet díja

     

 

 

Veresegyházi lakosok

Egyik fél veresegyházi lakos

Egyik fél sem veresegyházi lakos

 

Kamaraterem

4.000 Ft

6.000 Ft

8.000 Ft

 

Konferenciaterem

6.000 Ft

9.000 Ft

12.000 Ft

 

Jánossy András tárgyalóterem

3.000 Ft

3.000 Ft

3.000 Ft

           

 

A megrendelők az alábbi szolgáltatásokat kérik (SZJ: 93.05.10.9.)

(Az alábbi tételek tárgyi adómentességet élveznek, ezért általános forgalmi adót nem tartalmaznak)                  

Zeneszolgáltatás (lejátszó használata, esetleges pótlása, CD-k és Pendrive vásárlása)

 

1.500 Ft

Ünnepi szertartás szervezésének telefonköltsége (Versmondó, élőzene, fotós stb..)     

 

600 Ft

Asztaldísz

 

3.500 Ft

Névadóra csokor

 

1.750 Ft

Szülőköszöntésre virágcsokor

 

2.200 Ft

Gyertya beszerzése

       

1.000 Ft

Pezsgő beszerzése, hűtése

 

1.800 Ft

Díszborító (az anyakönyvi kivonat ünnepélyes átadásához)

 

1.600 Ft

Homoköntés

 

2.200 Ft

Buborékfújás

 

2.000 Ft

Szolgáltatási díj (kisegítő személyzet végzi - zenelejátszó működtetése, hangosítás)

 

5.000 Ft

Összesen:

 

 

 

 

 

 

A szertartás a hivatali helyiségen kívül                                             30.000.- Ft + ÁFA

 

A szertartás a hivatali helyiségben

      -     Hétfő  18 óra után

 • Kedd – csütörtökig 16 óra után
 • péntekeken 12 óra után, valamint
 • hétvégén     

        15.000.- Ft + ÁFA

           

                                  

Veresegyház, 2013. …………………………

 

 

 

…………………………………………………….          ……………………………………………..

                 Megrendelő(k)                                                     Anyakönyvvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
20-2013.pdf 408.27 KB Nyomtatványok
Vissza