ELHUNYT CZENE JÁNOS NYUGALMAZOTT ISKOLAIGAZGATÓ

  • 2022.06.07.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Czene János pedagógus, iskolaigazgató emlékére

 

Az 1959/60. tanévtől tanított a falu általános iskolájában, majd 1980-tól 10 éven át, nyugdíjba vonulásáig vezette az intézményt. 1962-ben alapítótagja volt az Esti Gimnázium pedagógus karának, ahol szintén évtizedeken át tanította a felnőtteket. Mindemellett 1970-től vezette a település úttörő csapatát és szorgalmazta az úttörőtábor létrejöttét. A tábor társadalmi munkában történő felépítése is az ő szervező munkáját dicséri, melyből kétkezi munkájával ő is kivette a részét. Külföldi cserediák kapcsolatokat létesített és ápolt, hogy minél több tanuló megismerhesse a szomszédos országokat. A falu gyermekeinek hosszú éveken keresztül szervezte a nyári táboroztatását.

Tanári munkáján túl a városépítés elkötelezett híve volt. Termékeny, sikeres és eredményes életútjával aktív részese volt Veresegyház gyarapodásának.

Életének 90. évében érte a halál. Családtagjainak, hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk és ezúton fejezzük ki részvétünket.

Nyugodjék békében!

 

                                                                     Veresegyház Város Önkormányzata