ÉRTESÍTÉS A 2022. ÉVI TÁRSASHÁZI KÉMÉNYSEPRŐI IDŐBEOSZTÁSRÓL

  • 2021.12.16.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!


Tájékoztatom, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben,
valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.
(VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése
érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint
kéményseprő-ipari szerv a 2022. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei
bontásban elkészítette.
Hivatkozással a BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra, a lakosság tájékoztatása
érdekében kérem, hogy a mellékelt Pest megyei társasházi sormunkaterv alapján, jelen levél
kézhezvételét követően haladéktalanul, az érintett településeken a társasházi sormunka
elvégzésének tervezett idejét a helyben szokásos módon közzétenni szíveskedjék.
Tájékoztatom továbbá, hogy a sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos
minden további részletes információ szervezetünk lakossági honlapján:
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.

Közreműködését tisztelettel köszönöm!


Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Tóth László tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgatóhelyettes

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Ütemterv 199.26 KB Nyomtatványok