ÉRTESÍTÉS A KÖZMEGHALLGATÁS 2020. ÉVI LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

  • 2020.11.16.
  • Hírarchívum

.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt veresegyházi Lakosokat, hogy a Magyarország Kormánya által a 478/2020 (XI.03.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. évre tervezett

Közmeghallgatás

hagyományos módon, Képviselő-testületi ülés formájában történő megtartására nincs lehetőség.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, valamint a helyben érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetek Képviselőit, hogy a helyi közügyeket érintő javaslataikat

 2020.november 30-ig

elektronikus úton a kozmeghallgatas@veresegyhaz.hu címre vagy levélküldeményként a fenti határidőig postára adva, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatalnak (2112. Veresegyház, Fő út 35.) címezve, a borítékon „közmeghallgatás” kifejezés feltűntetésével juttassák el az önkormányzathoz.

 

A fenti módon és határidőre beküldött kérdésekre és javaslataikra legkésőbb 15 napon belül választ adunk, amelyet a város honlapján (www.veresegyhaz.hu) is közzéteszünk.

 

Veresegyház, 2020. november 16.

 

Pásztor Béla

polgármester