FELHÍVÁS A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

  • 2021.02.16.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Tisztelt Veresegyházi lakosok!Az alábbi felhívást elsősorban a kertes családi házas ingatlanok tulajdonosaihoz,
használóihoz intézzük.

Veresegyház jelentős részén családi házas beépítésű ingatlanokkal találkozhatunk, ahol az
ingatlan zöldterülettel, parkkal, erdővel (önkormányzati közterülettel) határos.

Sokszor találkozunk olyan szerencsés jelenséggel, ahol az ingatlan tulajdonosa / használója
nem csak a saját kertjét, hanem a közvetlen szomszédságában lévő zöldterületet is
sajátjaként gondozza és tartja rendben.

Az utóbbi időben azonban egyre gyakrabban találkozunk olyan jelenséggel is, ahol az
ingatlantulajdonos a saját szomszédságában lévő zöldterületet (engedély nélkül) birtokba
veszi,saját birtokán túlkeríti, zöld vagy egyéb hulladék lerakására, tárolásra, állattartásra
használja, vagy éppen felépítményt (pl gépkocsi tároló) épít rá.

Ezzel a magatartással az érintettek nem csak a közterületek használatáról szóló 27/2017
(XII.08.) önkormányzati rendeletet sértik meg, hanem környezet és természetvédelmi
szabálysértést, illetve birtoksértést követnek el.

Kérjük ezért, hogy az említett közterületeket a tulajdonosok ne kerítsék el, ha
elkerítették azt bontsák el! Nehasználják zöld vagy egyéb hulladéklerakónak, továbbá
garázs építésével autóbeállónak!

Az önkormányzat munkatársaiaz ilyen jelenségek esetén a tulajdonosokat megkeresik,
és felszólítják az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben ez nem jár eredménnyel,
hatósági eljárást (pl bírság megállapítása, elbontásra kötelezés) kezdeményeznek a
tulajdonossal szemben. Kérjük, az érintetteket, hogy jelen felhívásnak legkésőbb 1
hónapon belül tegyenek eleget!

Kérjük, hogy környezetünk, városunk zöldterületére, annak megóvására valamennyien
figyeljünk!


Garai Tamás
jegyző