Felhívás a vendéglátó egységek, különösen az italboltok (kocsmák) üzemeltetőihez

  • 2020.04.03.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Magyarország Kormánya a járványveszélyre tekintettel kijárási korlátozást vezet be 2020.03.28-től 2020. április 11-ig  a vendéglátó egységek működését is érinti az alábbiak szerint:
 
  • Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
  • Az előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
  • E korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
  • A korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló törvény (1994. évi XXXIV. tv) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhat.
  • A korlátozó intézkedések megszegése továbbá a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló (2012. évi II. tv) törvény szerint szabálysértésnek minősül, amely ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 
Továbbra is hatályos
 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről  szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet
amelyből ide kapcsolódik az alábbi rendelkezés:
 
 
  1. §(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet az ott meghatározott feltétellel a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja.
(3) A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható.

 

 

 

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal