FELHÍVÁS az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról a téli időszakban

  • 2020.01.29.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Veresegyház Város Önkormányzata felhívja minden veresegyházi lakos figyelmét a 11/2008. (IV.30.) számú rendeletének értelmében az ingatlan előtti járda tisztán tartása az ingatlan tulajdonosának, tényleges használójának kötelessége.
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztán tartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. A járdáról letakarított havat, jeget a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon, a szomszéd ingatlanra közvetlenül ne folyjon.
A rendelet által meghatározott előírások nem teljesítése felszólítás nélkül is büntetést von maga után, melynek kiszabásakor az ingatlanról készült fénykép is csatolásra kerül.
A tiszta, rendezett és ápolt közterületek meghatározzák az egész település hangulatát, szépségét és pozitív megítélését.
Vigyázzunk rá és tartsuk rendben környezetünket!