FELHÍVÁS "SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS" PÁLYÁZATRA

  • 2019.03.13.
  • Nyitólap hírei

.

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága a veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására
 
 „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS” pályázatot hirdet
a 2018/2019. tanév II félévére.
 

A pályázat célja:

            Szociálisan rászoruló sportolók támogatása

 

Támogatottak köre:

Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok

 

A támogatás célja:

  • sportfelszerelés, tagdíj, bérlet finanszírozása

 

Pályázati feltétel:

  • rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
  • szociálisan rászorult

 

Az elnyerhető támogatás formája:

  • egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában

 

Benyújtási határidő: 2019. március 29. péntek

Benyújtandó:            -     pályázati űrlap

  • edzői javaslat
  • lakcím kártya fénymásolata
  • szülők, eltartók jövedelemigazolása
  • testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

A pályázati dokumentumok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának helye:    Polgármesteri Hivatal (Fő út 35.)

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internet oldalon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 24.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasítja. A benyújtandó dokumentumok határidő utáni pótlására nincs lehetőség.

A számlák benyújtásának végső határideje: 2019. december 15.

A támogatási összeg kifizetése a szülő/gondviselő nevére kiállított számlák bemutatása alapján – az értesítésben feltüntetett időpontokban – történik.

 Űrlap letöltése

Veresegyház, 2019. március 12.

 

Szénás Zsoltné sk

     elnök