GAMESZ INTÉZMÉNYVEZETŐ PÁLYÁZAT

 • 2021.05.03.
 • Nyitólap hírei

.

Veresegyház Város Önkormányzata
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Veresegyház Város Önkormányzata

GAMESZ intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. október 1 - 2026. szeptember 30-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2112 Veresegyház, Sport utca 4.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A GAMESZ intézményvezetői feladatainak ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, vagy egyetem,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Önkormányzati fenntartású költségvetési intézményben (gazdálkodási területen) szerzett szakmai tapasztalat és vezetői gyakorlat
 •       Helyismeret

 

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
 •       Pontos, precíz munkavégzés,
 •       Nagyfokú munkabírás,
 •       Kiváló szintű együttműködő képesség,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 •       Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
 •       Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló irat)
 •       Az intézmény vezetésére irányuló program
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt ülés tartását
 •       Nyilatkozat arról, hogy a megbízása esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
 •       Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek, valamint a pályázati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garai Tamás jegyző nyújt, a 06-28-588-602 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Gregus Hajnalka humánpolitikai referens részére a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.