HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

  • 2018.03.12.
  • Hírarchívum

.

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési- intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Gödöllői Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg.