KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI ÁLLÁS A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

 • 2021.10.11.
 • Nyitólap hírei

.

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 1 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 35.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelet.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Veresegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzata, és a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (VIII. 4.) számú önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, vagy felsőfokú végzettség (Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga; vagy Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat
 • Helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz (87/20019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti)
 • Iskolai végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló irat)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garai Tamás jegyző nyújt, a 06-28-588-602 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gregus Hajnalka humánpolitikai referens részére a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.