Közterület rendelet

 • 2017.12.14.
 • Önkormányzati aktuális hírek

.

Tisztelt Lakosok!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2017. december 7-i rendkívüli ülésén 2018. február 1. napjával hatályon kívül helyezte a 9/2008 (IV.30.) számú, (azóta többször módosított) közterületek használatáról szóló rendeletét és e naptól hatályba lépteti a közterületek használatáról szóló új rendeletét. A régi hatályon kívül helyezésére és az új, aktualizált, egységes szerkezetű rendeletre már nagy szüksége volt Városunknak, hogy a mindennapjainkban felmerülő valós problémákra adjon megoldást, iránymutatást és a közterület-felügyelet munkatársai felé pedig egyértelmű szabályozást a közterületeink rendjének, biztonságának megteremtéséhez.

Mivel minden, a mindennapjainkra vonatkozó jogszabály, rendelet teljes ismerete nem várható el mindenkitől, ezért az új rendelet főbb iránymutatásait igyekszem közérthető formában megismertetni Önökkel.

Alaptétele, hogy mindenkire és mindenre vonatkozik, ami Veresegyház Város közigazgatási területén belül, a közterületeinken történik.

Fontos tudni, hogy a közterületeinkre ugyanúgy tekintsünk, mint a saját magántulajdonunkra, tehát, ha az ingatlanunk előtti közterületen tárolni kívánunk valamit, elhelyezünk valamit, akkor a közterület tulajdonosától ehhez előtte közterület-használati engedélyt kell beszereznünk.

 

Egyetlen kivétel vonatkozik erre, ha a tárolás vagy elhelyezés maximum 72 óráig tart (pl.: elszállításra váró konténerbe helyezünk sittet, lomot; megérkezik a építkezéshez használni kívánt viacolor, sóder, tégla vagy cserép, de ezek behordásra kerülnek az ingatlan területére; stb.). Ebben az esetben nem szükséges előre beszereznünk a közterület tulajdonosának engedélyét. Fontos azonban, hogy ezekben az esetekben is a közterület eredeti állapotát kell helyreállítanunk, tehát a sódert, sittet, egyéb anyagmaradványokat maradéktalanul el kell távolítanunk a közterületről.

 

Az Önkormányzattal megkötött közterület-használati szerződés minden esetben határozott időtartamra szól, melynek lejártakor a használt közterületet az átvételkori állapotában kell visszaadni. A közterület-használatért fizetendő díj legkisebb mértéke az 1 m2 és legrövidebb időtartama 1 hónap.

Nagyon fontos ügyelnünk arra, hogy közterületeinken egyértelműen tilos:

 • gépjárműveket javítani, szerelni és mosni, kivételt képez a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítása;
 • a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó, veszélyeztető tárgyak (karó, oszlop, autógumi, kövek, stb.) elhelyezése;
 • a részben vagy egészben növényzettel borított közterületrészeken a gépjárművel való megállás, várakozás vagy az azon történő áthajtás;
 • a dohányozás a közoktatási-, közművelődési-, kulturális-, sport-, egészségügyi-, szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi intézmények, a játszóterek, a vasúti és buszmegállók külső határvonalától számított 5 méteren belül;
 • alkoholtartalmú italt fogyasztani és forgalmazni (kivételt képeznek a szabadtéri rendezvények és szilveszter éjjele);
 • a főútvonalaink leállósávjában vagy azok 20 méteres körzetében „Eladó” megjelöléssel gépjárművet tárolni;
 • üzemképtelen vagy hatósági jelzés (forgalmi rendszám) nélküli gépjárművet tárolni (kivétel: engedéllyel, mellékúton, maximum 30 napig).

 

Jogellenes közterület-használat észlelésekor a közterület-felügyelő közigazgatási bírságot szabhat ki, és kötelezi a jogellenes használatot elkövetőt a jogellenes állapot azonnali megszüntetésére.

Az ingatlanunk utcafrontja és a szilárd burkolatú úttest közötti szakaszon, ha önerőből szilárd burkolatú behajtót építünk, építettünk ki, ennek felbontását a terület alatt húzódó közművezetékkel, út- vagy járdaépítéssel kapcsolatban tűrnünk kell, nem élhetünk helyreállítási igénnyel.

A közterületek időszakos használata esetén 2018-ban az alábbi díjak megfizetésével kell számolnunk:

 • árusító tevékenység Csomád határában, külterületen: 1 500,-Ft/m2/hó
 • pavilonos, sátras árusító tevékenység belterületen: 4 000,-Ft/m2/hó
 • alkalmi és idényjellegű árusítás belterületen: 1 500,-Ft/m2/nap

 

 • üzemképtelen vagy hatósági jelzés nélküli gépjármű mellékúton: 1 000,-Ft/db/nap

(maximum 30 napig)

 

 • építési munkákkal kapcsolatos anyag, konténertárolás 72 órán túl: 1 000,-Ft/m2/hó

 

 • vendéglátó-ipari előkert, üzlet előtti árubemutatásra használt rész: 2 000,-Ft/m2/hó