Lakossági tájékoztató - Közműfejlesztési hozzájárulás

  • 2018.12.03.
  • Hírarchívum

.

A Képviselő-testület 2018. szeptember 8-i ülésén megalkotta a 26/2018 (IX. 8.) számú önkormányzati rendeletet.
Ebben került szabályozásra a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége azoknak, akik ingatlanukra egynél több önálló rendeltetési egységet (lakást vagy üzletet) tartalmazó épületet építenek, vagy a meglévőt ezzel bővítik. Például, ha egy ikerházat építenek.
A fizetési kötelezettség kiterjed azokra az első lakást építő tulajdonosokra is, akik az említett közműfejlesztést korábban nem fizették meg az ingatlanra.
A hozzájárulás mértéke 400.000.-Ft +ÁFA, azaz bruttó 508.000.-Ft egységenként (lakás, üzlet), a fizetési kötelezettség tulajdonuk arányában terheli a kötelezetteket.
A fizetési kötelezettség az építési napló megnyitásakor keletkezik (építkezés megkezdését követően), és az összeg megfizetését a Polgármesteri Hivatal kivetésről szóló határozatának véglegessé válásától (jogerős) számított 60 napon belül kell teljesíteni.
A szennyvízhálózatra történő rákötés csak a fizetési kötelezettség teljesítését követően valósítható meg.
Kérelemre a Polgármester részletfizetést engedélyezhet 12 hónapra az ingatlantulajdonos szociális helyzetére tekintettel.