A Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság által 2020. évre kiírt pályázatok

 • 2020.03.11.
 • Hírarchívum

.

Pályázati felhívás

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

ösztöndíjpályázatot hirdet

általános és középiskolában tanulók részére SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS

a 2019/2020. tanév II. félévére 

 

A pályázat célja:  

                  szociálisan rászoruló általános és középiskolai tanulók támogatása

 

 

A támogató megnevezése: Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

 

A pályázók köre:

Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, jó tanulmányi eredményt  elérő, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok, (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása:

 

A pályázatokat papír adathordozón 1 pld.-ban kell benyújtani. 

 

Pályázati feltétel: Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,

 • szociálisan rászorult
 • nappali tagozaton,
 • általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató tanulók(kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot)
 • a 2019/2020. tanév I. félévi tanulmányi átlaga minimum 4,00.

  

A rendelkezésre álló forrás:

Veresegyház Város 2020. évi költségvetéséből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra meghatározott keretösszeg

 

 A pályázat benyújtási határideje:

Benyújtási határidő: 2020. március 31. kedd

Benyújtandó:              -     pályázati űrlap

 • bizonyítvány fénymásolata
 • lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 119. szobájában leadni.

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internetes oldalon.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el.  Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,
 • A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 24.

 

 Az elnyerhető támogatás formája:

 • vissza nem térítendő támogatás, a megítélt összeg elosztva 5 hónapra: 2019/2020. tanév II. féléve (5 hónap, visszamenőleg februártól (a szülő bankszámlájára történő utalással)
 • pályázati díj nincs,

  

 A támogatási megállapodás megkötése, támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása:

 

A támogatásokat  Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg.

 

 1. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

  

 

 Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Szénás Zsoltné

elnök


Űrlap

Pályázati felhívás

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására

 

 „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS” pályázatot hirdet

a 2019/2020. tanév II félévére.

  

A pályázat célja:   

            Szociálisan rászoruló sportolók támogatása: sportfelszerelés, tagdíj, bérlet finanszírozása

  

A támogató megnevezése: Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

 

 A pályázók köre:

Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot).

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása:

A pályázatokat papír adathordozón 1 pld.-ban kell benyújtani.

 

A pályázati feltétel:

 • rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
 • szociálisan rászorult
 • Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot

 

Nem támogatható a pályázat, hogy ha a pályázó a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal nem számol el.

 

A rendelkezésre álló forrás:

Veresegyház Város 2020. évi költségvetéséből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra meghatározott keretösszeg

 

A pályázat benyújtási határideje:

Benyújtási határidő: 2020. március 31. kedd

Benyújtandó:              -     pályázati űrlap

 • edzői javaslat
 • lakcím kártya fénymásolata
 • szülők, eltartók jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 119. szobájában leadni.

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internetes oldalon.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el.  Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,
 • A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja

 

A  pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 24.

 

Az elnyerhető támogatás formája:

 

 • vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában,
 • pályázati díj nincs,

 

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizottság által, a pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév december 15-ig. 

 

 A  támogatási megállapodás megkötése, támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása:

 

A Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala fizeti ki a házipénztárból.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasítja.

A támogatási összeg kifizetése a szülő/gondviselő nevére kiállított számlák bemutatása alapján – az értesítésben feltüntetett időpontokban – történik. A számlák benyújtásának végső határideje: 2020. december 15.

 

Az elszámolás során kizárólag olyan, a támogatási időszakban felmerült költségre vonatkozó számlák, számviteli bizonylatok számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörtént.

 

Ha a támogatott az elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, a jegyző 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a számadási kötelezettségének teljesítésére, illetve felhívja hiánypótlásra.

 

 1. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

  

a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Szénás Zsoltné

elnök

 

 Űrlap