Pályázati felhívás

  • 2016.11.07.
  • Önkormányzati aktuális hírek

Veresegyház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017. évre is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Pályázhatnak a 2016/2017. tanévben:

- felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók („A” típusú pályázat).
- utolsó éves középiskolai tanulók („B” típusú pályázat),
- felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, de a következő tanévben továbbtanulni szándékozó  érettségizettek („B” típusú pályázat) és

A pályázatok benyújtásának feltétele:
a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a 60.000 Ft-ot.

Pályázat benyújtása:
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
A pályázatok papíralapú benyújtási határideje: 2016. november 8.
Helye: Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat (földszint)