Piac-, vásár- és búcsútartásról szóló rendelet

  • 2018.01.04.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Tisztelt Kereskedők és kedves Vásárlók!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2018. február 1. napjával hatályba lépteti a piac-, vásár- és búcsútartásról szóló új rendeletét. Az új rendeletre szüksége volt Városunknak, hogy a piacon felmerülő valós problémákra adjon megoldást, iránymutatást, a piacfelügyelet és a közterület-felügyelet munkatársai felé pedig egyértelmű szabályozást a piac működési rendjének, biztonságának megteremtéséhez.
A legfontosabb, mindenki által érzékelhető változások a következőek lesznek:
  • a nyitvatartási idő alatt (6.00 - 13.00) a piac területen belül semmilyen jármű nem parkolhat, oda nem hajthat be.
  • a piaci árusító helyeket a piac zárását követően ugyanolyan tiszta állapotban kell visszaadni, ahogyan átvették. Tehát minden árus köteles a göngyölegét, a megmaradt áruját és a keletkezett szemetet maradéktalanul elszállítani a területről. A piac zárását követően legkésőbb 14 óráig minden árusnak el kell hagynia a piac területét.
  • fontos változás, hogy a Fő úti Gyógyszertár és az Orvosi rendelő előtti járdaszakaszon, valamint az előttük lévő párhuzamos parkolóhelyeken tilos az árusítás. A Gyógyszertár és az Orvosi Rendelő gépjárművel való megközelíthetőségét mind a Fő út, mind a Petőfi utca felől folyamatosan fenn kell tartani.
  • a Fő út 58-80. házszámok közötti járdaszakasz sem foglalható el árusítás vagy tárolás céljára.
  • A Fő úti COOP áruház előtti parkoló megközelíthetőségét is folyamatosan biztosítani kell, különös tekintettel az itt kijelölt 1 + 2 mozgáskorlátozott parkolóhelyre.
  • A piac teljes területén fokozott védelmet élveznek a növényzettel borított területrészek, melyeken parkolni, áthajtani, árut vagy göngyöleget tárolni tilos. Ugyanilyen védelmet élveznek a telepített virágágyások, a bokrok és a fák.
  • Az árusítást végzők kötelesek a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az árucikkek árát feltüntetni, a vásárlásokról a szükséges adatokat tartalmazó számlát vagy nyugtát adni, a vásárlók pedig kötelesek ezeket megkövetelni.
  • A piac teljes területén nyitvatartási időn belül intézkedésre jogosult a piacfelügyelő és helyettese. A rendőrség és a közterület-felügyelet kiemelt figyelemmel vigyáz a piac környezetének rendjére, a közlekedési és parkolási szabályok megtartására.