TÁJÉKOZTATÁS A 2021. ÉVI KÖZMEGHALLGATÁS MÓDJÁRÓL

  • 2021.11.29.
  • Hírarchívum

.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Veresegyházi Lakosokat, hogy a Magyarország Kormánya
által a 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre és a jelenlegi
vírushelyzetre tekintettel a 2021. évre tervezett

Közmeghallgatás

hagyományos módon, Képviselő-testületi ülés formájában történő megtartására idén
nem kerül sor.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, valamint a helyben érdekelt társadalmi és gazdasági
szervezetek képviselőit, hogy a helyi közügyeket érintő javaslataikat

2021. december 31 -ig

elektronikus úton a kozmeghallgatas@veresegyhaz.hu címre,
vagy levélküldeményként a fenti határidőig postára adva a Veresegyházi

Polgármesteri Hivatalhoz címezve

(2112. Veresegyház, Fő út 35.) a borítékon „közmeghallgatás” kifejezés

feltűntetésével juttassák el az Önkormányzathoz.

A fenti módon és határidőben beküldött kérdésekre és javaslataikra legkésőbb 2022.
január 31-ig választ adunk, amelyet a város honlapján (www.veresegyhaz.hu) is
közzéteszünk.Veresegyház, 2021. november 29.


Pásztor Béla
polgármester