TÁJÉKOZTATÁS A KUTAK FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

  • 2020.02.17.
  • Hírarchívum

.

Tájékoztatás

a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a 2018. december 20. napját megelőzően létesített talajvízkutakra a települési önkormányzat jegyzőjétől 2020. december 31-ig fennmaradási engedély kérhető, és ezen időpontig indított eljárásban az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

 

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 

- A háztartási vízigényt kielégítő (locsolás) vízhasználat esetén a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció (Kérelem és műszaki dokumentáció 2018. december 20. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyezéséhez), mely a www.veresegyhaz.hu honlapon megtalálható, letölthető, Városházán átvehető);

- Ivóvízcélú (házi ivóvízigény) felhasználás esetén a fennmaradási engedély kérelem mellé csatolni kell a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét;

- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye;

- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos

- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.

 

A kérelem benyújtható: Veresegyházi Polgármesteri Hivatalnál

2112 Veresegyház, Fő út 35.

A kérelem benyújtása után a Hivatal munkatársa helyszíni szemlét tart, ahol a bejelentett kút felmérésre került, és 2 db fotó készül, mellyel dokumentáljuk a kút állapotát.

Amennyiben a kérelemmel érintett talajvízkút megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek a fennmaradási engedély kiadásra kerül.

 

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele

- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

- a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

- annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján illetékmentes.