Tájékoztatás - a temetkezés helyi rendjéről szóló rendeletről

  • 2017.03.10.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a köztemető kialakítása és fenntartása.

 

A temetőről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv., illetve  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet részletesen rendelkezik az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzéséhez, ápolásához, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesüléshez, valamint a temető és temetkezési kultúra fejlesztéséhez szükséges szabályokról. 

 

A törvény 41.§ (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a köztemetőkre vonatkozóan különösen:

 

  1. a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételeket;
  2. b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
  3. c) a temetési helygazdálkodás szabályait;
  4. d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait;
  5. e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját;
  6. f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.

 

Veresegyházon mindkét temető egyházi tulajdonban, a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség, valamint a Veresegyházi Református Egyház tulajdonában van.

Az újonnan épített Szentlélek Templom altemplomában és a hozzá tartozó árkádoknál temetkezési emlékhelyként kialakított urnatemető Veresegyház Város Önkormányzata tulajdonában áll, és a Római Katolikus Egyházközség üzemeltetésében működik.

A temetési helyek és sírboltok előírt méreteit és a temetési helyek díjait a rendelet mellékletei tartalmazzák.

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztatás nem teljes körű, a 2017. március 4-én hatályba lépett rendelet elérhető Veresegyház honlapján az Önkormányzat/Hatályos helyi rendeletek almenüpont alatt.