Tájékoztatás - a városi infrastruktúrafejlesztési települési adóról

  • 2017.03.10.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

A lakáspiac élénkülésével a városban növekszik a lakásépítési kedv, amely a társasházi lakások építésében és a lakosságszám növekedésében nyilvánul meg. A jelenség várhatóan új intézmények létrehozását, a jelenlegi intézmények bővítését teszi szükségszerűvé a városban.

Az új adónem bevezetésével lehetőség nyílik egy anyagi bázis megteremtésére, amelyből a város a jövőben is magas színvonalon tudja ellátni kötelező feladatait, intézmény és közmű infrastruktúrájának fenntartását, fejlesztését.

 A városi infrastruktúrafejlesztési települési adóról szóló rendelet az alábbiak szerint szabályoz:

 -       A települési adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén a rendelet hatálybalépését követően újonnan létrehozott lakás. (A lakás akkor minősül újonnan létrehozott lakásnak, ha annak létesítésére irányuló hatósági eljárást a rendelet hatályba lépését követően indítják meg. Engedély vagy bejelentés nélkül épült lakás, továbbá engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött lakás esetén a létesítésre irányuló munkálatok megkezdésének napját kell figyelembe venni).

 

-       A települési adó alanya az a magánszemély, aki az adókötelezettség keletkezése napján a lakás tulajdonosa. (Több tulajdonos esetén a tulajdonosok, a tulajdoni hányadaik arányában kötelezettek).

-       Az adófizetési kötelezettség a lakásra kiadott használatbavételi, fennmaradási vagy egyéb engedély megszerzése napján, vagy a tulajdonjog átruházás ingatlan nyilvántartásba bejegyzése napján, ezek hiányában a lakás tényleges használatbevételének napján keletkezik.

-       A települési adó mértéke lakásonként 500.000 Ft, amely egyszeri közterhet jelent.

-       Az adófizetés alóli mentesség:

  • elemi kár miatt megsemmisült lakás pótlásánál,
  • a hozzátartozótól vásárolt vagy örökölt ingatlanok esetén,
  • a korábban nem lakásként funkcionáló és nyilvántartott lakás átalakításával, bővítésével létrejött lakásnál,
  • ha a lakást építő vállalkozó szerződésben átvállalja a lakás után fizetendő adó összegét.
  • Az önkormányzati adóhatóság a százezer forintot elérő adómérséklés iránti kérelmek elbírálása során kikéri a Képviselő-testület véleményét.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztatás nem teljes körű, a 2017. április 2-án hatályba lépő rendelet már elérhető Nemzeti Jogszabálytárban: A rendelet teljes szövege itt olvasható