TÁJÉKOZTATÁS - hulladékhasznosító telep létesítésére vonatkozó előzetes környezeti vizsgálati eljárás

  • 2023.02.01.
  • Önkormányzati aktuális hírek

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a Veresegyház, 097 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító telep létesítésére vonatkozó előzetes környezeti vizsgálati eljárás lezárult.

A kapott határozatban megállapításra került, hogy a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A határozat teljes terjedelmében mellékelve megtekinthető.

Az érintettek határozatba Veresegyházi Polgármesteri Hivatal (2112 Veresegyház, Fő út 35.) 122 szobájában, ügyfélfogadási időben előre egyeztetett időpontban betekinthetnek.

A határozat egy nyomtatott példánya kifüggesztésre került a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal épületében (2112 Veresegyház, Fő út 35.) lévő hirdetőtáblán.