Tájékoztató - A helyi iparűzési adó bevallásával kapcsolatban

  • 2021.01.11.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

  1. január 1-jétől

az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani

a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket

/15HIPA-21HIPA/

 

2021.január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-bevallásukat.

Nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ érhetők el ÁNYK formátumban.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.
Erre vonatkozó nyomtatvány elérhetősége:

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

/Veresegyház Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 10402991-49565452-57481083/

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januártól nem érhetők el.