Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

  • 2019.08.02.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

  1. decemberében az Országgyűlés módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (továbbiakban Vgtv.). A módosítás szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. december 20. napja előtt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményre a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A Vgtv. 2019. január 1. napjától hatályos rendelkezése alapján a vízilétesítmények engedélyezési eljárása mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

- nem gazdasági célú vízigény.

 

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

 

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

- a  vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet  szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

- a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Vízjogi kötelezési eljárás indítható azon tulajdonos ellen, aki a vízviszonyokba jogellenesen beavatkozott, tehát talajvízkútba csapadékvizet, vagy egyéb szennyező vizet (szennyvizet) bevezet.

 

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:

- Az eljárással kapcsolatos további információ, és a kérelemhez (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) szükséges mellékletek megtalálhatóak a http://www.veresegyhaz.hu/ugyintezes-fomenuMűszaki ügyintézés” menüpontban, vagy átvehető a Városháza recepcióján, valamint a Műszaki Osztályon.

- A kérelem benyújtható a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán.