Széchenyi 2020

A fejlesztés alapadatai


Pályázó neve: Veresegyház Város Önkormányzata


Projekt megnevezése: Közvilágítás korszerűsítése Veresegyházon

A projekt célja: VERESEGYHÁZ VÁROS közvilágítási hálózatán jelenleg 3.337 db lámpatest üzemel, amelyek egy része nem minden esetben képes megfelelően biztosítani a világítástechnikai jellemzők előírt értékeit. A jelen projekt keretei között 217közterület összesen 1766db közvilágítási lámpatest cseréjét tervezzük.
A közvilágítás energia fogyasztásának elszámolása–a beépített teljesítmény, a közvilágítási naptár alapján megállapított üzemidők (ez az érték 3.989,66 [óra/év]) és az energia egységára szorzataként kialakuló- költséggel kerül elszámolásra, általány áron.
A közvilágítás elszámolási fogyasztás mérése jelenleg nincs kiépítve, ennek kiépítésére a fejlesztés során sem kerül sor.
A közterületek közvilágítási hálózata az adott települési körzet transzformátor állomásából induló 0,4kV-os hálózatokon (szabadvezetékes és kábeles) és részben közvilágítási elosztó szekrényeken keresztül üzemel. Egyéb energiahordozó nem kerül felhasználásra a közvilágítás energia ellátásában.
VERESEGYHÁZ VÁROS közvilágítási hálózatán az elmúlt 10 évben jellemzően csak az újabb lakó- és ipari övezetek területén, valamint a kiemelt jelentőségű főútvonalak egy részén megvalósult közvilágítási hálózat bővítésre került sor. Ez indokolja, hogy a meglévő közvilágítási lámpatest állományból csak 1.766db korszerűsítésére kerül sor. Energetikai korszerűsítés a város közvilágítási hálózatán –az Önkormányzat saját költségén- csekély mértékben került sor, jellemzően a régi HGL lámpatestek cseréjével. Ezek energetikai hatása –villamos energia megtakarítása- nem volt jelentős.

Pályázat: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0241


Beruházás helye: Közép-magyarországi régió; Veresegyház


Megítélt összeg: 125 979 461,-Ft


Az önkormányzat által biztosított önrész: 15%


Támogatás aránya: 85%


Támogatási döntés dátuma: 2015-07-21.


A támogatási szerződés adatai
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2015.09.30.
Projekt tervezett kezdete: 2015.07.15.
Projekt tervezett befejezése: 2015.08.31.