2022.11.15. / Rendes

Cím Előterjesztő
1.) Bizottsági tagok lemondása és az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) számú önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
2.) Az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
3.) Az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002.(II.06.) önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
4.) Az építményadóról szóló 28/2020.(XI.30.) és a telekadóról szóló 29/2020.(XI.30.) önkormányzati rendeletek módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
5.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
6.) Az idegenforgalmi adóról szóló 32/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
7.) „Veresegyház, közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése 2023-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása Cserháti Ferenc alpolgármester Dokumentumok
8.) Veresegyház belterület 1572/A hrsz-ú református iskola megnevezésű ingatlan kataszteri vagyonnyilvántartásban történő átvezetése, illetve tulajdonjogának ingyenes átruházása a Veresegyházi Református Egyházközségnek az Mötv. 108.§ (2) bekezdés b) pontja alapján; az erre vonatkozó, megkötendő megállapodás jóváhagyása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
9.) Javaslat a X. számú háziorvosi körzet betöltésére Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
10.) Javaslat Veresegyház Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára és lezárására, valamint új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
11.) Eltérési engedély adása a GE Hungary Kft. Veresegyház, Kisrét u. 1. (hrsz: 054/10) szám alatti telephelyén turbina tesztelési tevékenység céljából Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
12.) Javaslat ellátási szerződés kötésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
13.) VIBAMIX Kft. feladatellátási szerződése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
14.) Veresegyház külterület 05/1 és 04 hrsz-ú földrészletek fekvéshatár változása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
15.) Veresegyház külterület 054/15 és 068/3 hrsz telek, szántó termelésből való kivonása és végleges más célú hasznosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
16.) Veresegyház 068/15 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
17.) Veresegyház 072 és 069/32 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
18.) A Veresegyház Wesselényi utcában telekalakítással kialakuló építési telkek (786/66, 786/67, 786/68, 786/69 és 786/70) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázati kiírása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
19.) Veresegyház belterület 5721/3 és 5721/4 hrsz-ú (természetben Wesselényi utca) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázat kiírása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
20.) Veresegyház belterület 5779 hrsz-ú (természetben Veresegyház, Wesselényi utca 2. szám alatt található) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázat kiírása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
21.) Veresegyház belterület 5915/2 hrsz-ú (természetben Veresegyház, Viczián utca 30. szám alatt található) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázat kiírása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
22.) Veresegyház belterület 6985/1 hrsz-ú (természetben Veresegyház, Eresztvény utca 13. szám alatt található) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázat kiírása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
23.) Veresegyház, Lucerna utcában telekalakítással kialakuló építési telkek (Veresegyház, belterület 9848/1, 9848/2 és 9848/3) értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése és megismételt pályázat kiírása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
24.) Pályázat kiírása a Veresegyház külterület 068/15 hrsz-ú területrészlet, Veresegyház, Garabonciás utcában kialakuló építési telekrészlet értékesítése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
25.) Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 9589/5 és 9589/3 hrsz-ú, Veresegyház, Hajó és Csarnok utca találkozásánál található ipari telkek értékesítése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
26.) Veresegyház belterület 5786/110, 5786/111, 5786/112, 5786/114, 5786/115, 5786/116, 5786/117, 5786/118, 5786/119, 5786/120, 5786/121, 5786/123, 5786/125, 5786/126, 5786/127, 5786/128 (Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakítással kialakuló építési telkek) ingatlanok project értékesítésére kiírt pályázat eredménye Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
27.) A 2022. december 31-én átadásra kerülő városi kitüntetések odaítélése (zárt ülésen) Dokumentumok
28.) Egyebek Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Jegyzőkönyv 445.53 KB Nyomtatványok
Zárt ülés kivonata 211.51 KB Nyomtatványok
Napirend 920 KB Nyomtatványok
1-Bizottsági tagok lemondása, SZMSZ rendelet módosítása.pdf 3.28 MB Nyomtatványok
2-Önkormányzati vagyon értékesítéséről rendelet módosítása.pdf 1.09 MB Nyomtatványok
3-Önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról rendelet módosítása.pdf 1.92 MB Nyomtatványok
4-Építmény- és telekadó rendelet módosítása.pdf 1.55 MB Nyomtatványok
5-Magánszemélyek kommunális adója rendelet módosítása.pdf 1.29 MB Nyomtatványok
6-Idegenforgalmi adó rendelet módosítása.pdf 852.96 KB Nyomtatványok
7-Közbeszerzési eljárás megindítására - Veresegyház közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése 2023-2024.pdf 667.01 KB Nyomtatványok
8-Református iskola ingatlan ingyenes átruházása (1572-A hrsz.).pdf 10 MB Nyomtatványok
9-Javaslat a X. számú háziorvosi körzet betöltésére.pdf 640.65 KB Nyomtatványok
10.1-HEP felülvizsgálat és elfogadása.pdf 865.8 KB Nyomtatványok
10.2-HEP 2023-2027 program.pdf 2.01 MB Nyomtatványok
11-Eltérési engedély (GE Hungary Kft. - turbinatesztelés).pdf 1003.49 KB Nyomtatványok
12-Javaslat ellátási szerződés kötésére (Magyar Máltai Szeretetszolgálat).pdf 1.49 MB Nyomtatványok
13-Vibamix Kft. feladatellátási szerződése.pdf 3.01 MB Nyomtatványok
14-Fekvéshatár változása (05-1, 04 hrsz-ek).pdf 1.7 MB Nyomtatványok
15-Termelésből való kivonása (054-15, 068-3 hrsz-ek).pdf 2.54 MB Nyomtatványok
16-Belterületbe csatolás (068-15 hrsz.).pdf 1.74 MB Nyomtatványok
17-Belterületbe csatolás (072, 069-32 hrsz-ek).pdf 2.21 MB Nyomtatványok
18-Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése, ismételt kiírása (Wesselényi utca 4 db telek).pdf 3.96 MB Nyomtatványok
19-Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése, ismételt kiírása (Wesselényi utca 2 db telek).pdf 2.29 MB Nyomtatványok
20-Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése, ismételt kiírása (5779 hrsz.).pdf 2.09 MB Nyomtatványok
21-Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése, ismételt kiírása (5915-2 hrsz.).pdf 2.35 MB Nyomtatványok
22-Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése, ismételt kiírása (6985-1 hrsz.).pdf 2.08 MB Nyomtatványok
23-Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése, ismételt kiírása (Lucerna utca 3 db telek).pdf 2.7 MB Nyomtatványok
24-Ingatlanértékesítési pályázat kiírása (068-15 hrsz. területrészlet).pdf 2.74 MB Nyomtatványok
25-Ingatlanértékesítési pályázat kiírása (9589-5 és 9589-3 hrsz-ek).pdf 2.98 MB Nyomtatványok
26-Ingatlan project pályázati kiírásának eredményhirdetése (Ligetek városrészen kialakuló építési telkek) 832.85 KB Nyomtatványok
vissza