Széchenyi 2020

A fejlesztés alapadatai


Pályázó neve: Veresegyház Város Önkormányzata


Projekt megnevezése: Közvilágítás korszerűsítése Veresegyházon

A projekt célja: VERESEGYHÁZ VÁROS közvilágítási hálózatán jelenleg 3.337 db lámpatest üzemel, amelyek egy része nem minden esetben képes megfelelően biztosítani a világítástechnikai jellemzők előírt értékeit. A jelen projekt keretei között 217közterület összesen 1766db közvilágítási lámpatest cseréjét tervezzük.
A közvilágítás energia fogyasztásának elszámolása–a beépített teljesítmény, a közvilágítási naptár alapján megállapított üzemidők (ez az érték 3.989,66 [óra/év]) és az energia egységára szorzataként kialakuló- költséggel kerül elszámolásra, általány áron.
A közvilágítás elszámolási fogyasztás mérése jelenleg nincs kiépítve, ennek kiépítésére a fejlesztés során sem kerül sor.
A közterületek közvilágítási hálózata az adott települési körzet transzformátor állomásából induló 0,4kV-os hálózatokon (szabadvezetékes és kábeles) és részben közvilágítási elosztó szekrényeken keresztül üzemel. Egyéb energiahordozó nem kerül felhasználásra a közvilágítás energia ellátásában.
VERESEGYHÁZ VÁROS közvilágítási hálózatán az elmúlt 10 évben jellemzően csak az újabb lakó- és ipari övezetek területén, valamint a kiemelt jelentőségű főútvonalak egy részén megvalósult közvilágítási hálózat bővítésre került sor. Ez indokolja, hogy a meglévő közvilágítási lámpatest állományból csak 1.766db korszerűsítésére kerül sor. Energetikai korszerűsítés a város közvilágítási hálózatán –az Önkormányzat saját költségén- csekély mértékben került sor, jellemzően a régi HGL lámpatestek cseréjével. Ezek energetikai hatása –villamos energia megtakarítása- nem volt jelentős.

Pályázat: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0241


Beruházás helye: Közép-magyarországi régió; Veresegyház


Megítélt összeg: 125 979 461,-Ft


Az önkormányzat által biztosított önrész: 15%


Támogatás aránya: 85%


Támogatási döntés dátuma: 2015-07-21.


A támogatási szerződés adatai
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2015.09.30.
Projekt tervezett kezdete: 2015.07.15.
Projekt tervezett befejezése: 2015.08.31.

A fejlesztés alapadatai

Pályázó neve: Veresegyház Város Önkormányzata


Projekt megnevezése: VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A projekt célja:

Jelen projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: Eszközbeszerzés: 1. Munkaállomás MS Windows környezetben - 2 db. 2. Laptop MS Windows környezetben - 2 db. 3. Monitor alapkonfiguráció - 2 db4. Rack szekrény 1:  1 db. pl. LEGRAND Linkeo fali Rack szekrény, 12U, 600x600x600 - 5. Switch eszköz 3.: 1 db. pl. Cisco SG200-50 (48 portos gigabites) switch, vagy azzal egyenértékű. Valamennyi beszerzendő eszköz az ASP korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. 6. Beszerzett kártyaolvasó eszköz - pl. ReinerSCT RFID-chipkártyaolvasó cyberJack RFID basis, vagy ezzel egyenértékű. – 50 db. Az eszközök beszerzése a közbeszerzési értékhatárt várhatóan nem fogja elérni. A piaci ár igazolásához 3 db. ajánlatot kérünk, melyekből a legkedvezőbbet választjuk ki. Az igényelt paramétereket a Polgármesteri Hivatal rendszergazda kollégája állítja össze, a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásában is közreműködik. Megvalósul az adatállomány felmérése, adattisztítás, adatok migrációja az egyes szakrendszerek esetében, módosul az iratkezelési szabályzat és az ITbiztonsági szabályzat, létrejön az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályzat. Az átadott adatokat, szakrendszereket élesítés előtt teszteljük. Megteremtődik az elektronikus ügyintézés feltétele is, a projekt végrehajtása után minimum egy ügytípus elektronikusan indíthatóvá válik.

Pályázat: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01296


Beruházás helye: Közép-magyarországi régió; Veresegyház


Megítélt összeg: 8 999 591 -Ft


Az önkormányzat által biztosított önrész: 0%


Támogatás aránya: 100%


A támogatási szerződés adatai

Projekt tervezett kezdete: 2017.05.02.
Projekt tervezett befejezése: 2018.06.30.