Testületi ülések döntései

Napirend
 1. Beszámoló Veresegyház város 2023. évi közbiztonsági helyzetéről
  Előterjesztés
  124-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Az önkormányzat 2023. évi zárszámadása
  Előterjesztés
  126-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 4. Veresegyházi Városgazda Kft. 2023. évi mérlegének és beszámolójának elfogadása
  Előterjesztés
  127-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 5. Veresegyház Város Önkormányzatának 2023. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése
  Előterjesztés
  125-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2024. évi teljes körű állományellenőrzési ütemtervének elfogadása
  Előterjesztés
  128-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 7. Beszámoló a Veresegyházi Medveotthon 2023. évi tevékenységéről
  Előterjesztés
  129-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 8. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól 2023. évben
  Előterjesztés
  130-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 9. Beszámoló a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2023. évi munkájáról
  Előterjesztés
  131-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 10. Átfogó értékelés a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi ellátásáról
  Előterjesztés
  132-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 11. Döntés a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottsági tagjainak korábbi megválasztásával összefüggésben a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról
  Előterjesztés
  133-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):8/0/1
 12. 2024. évi európai keresztény ifjúsági tábor elnevezésű esemény lebonyolításához szükséges területek – új megállapodás szerinti – használatba adása, illetve művelés alóli ideiglenes kivonása (Veresegyház 059/5 Sz 6, 059/6 Sz 6, 059/11 Sz 3, 059/11 Sz 6, 059/12 Sz 3, 059/12 Sz 6, 059/13 Sz 3, 059/13 Sz 6, 059/14 Sz 3, 059/14 Sz 6, 059/18 Sz 3, 059/18 Sz 6, 059/19 Sz 3, 059/19 Sz 6, 059/60 Sz 6, 059/66 Gy 3, 046 Sz 5, 046 Sz 7, 060 c R 6, 060 a Sz 3 hrsz-ú területek)
  Előterjesztés
  134-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 13. Iskolai gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási keretszerződés 1. számú módosításának elfogadása
  Előterjesztés
  135-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 14. Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolítandó választás költségeinek finanszírozása
  Előterjesztés
  136-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 15. Veresegyház, Fő út 106. szám alatti ingatlanon régi városháza épület bővítésre szóló építési engedély jogutódlása
  Előterjesztés
  137-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 16. Veresegyház 577 és 579 hrsz-ú ingatlanok egyesítése 
  Előterjesztés
  138-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 17. A 114/2024.(IV.24.) Kt. határozat visszavonása
  Előterjesztés
  139-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 18. Veresegyház 221/4 hrsz-ú ingatlan (természetben: Veresegyház, Bánóczi u. 14.) megvásárlása
  Előterjesztés
  140-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):8/0/1
 19. Veresegyház külterületi szántó és szántórészlet megvásárlások a Göbölyös területrészen
  Előterjesztés
  141-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0

  142-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0

  143-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0

  144-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0

  145-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 20. A Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme
  Előterjesztés
  146-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 21. Szinkópa Alapítvány támogatása
  Előterjesztés
  147-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 22. A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes Alapítvány támogatási kérelme
  Előterjesztés
  148-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 23. Az ÉVÖGY támogatási kérelme a gyermeknap megrendezésére 
  Előterjesztés
  149-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
 24. Országos Pályafelújítási Program – Műfüves labdarúgó-pályák felújítása – önrész biztosítása
  Előterjesztés
  150-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/0
Napirend - Zárt ülés:
 1. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása

  112-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 2. Ingatlan megvásárlása és határozatlan időre történő bérbeadása

  113-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0

  114-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 3. Kovács József Sándorné tulajdonát képező Veresegyház, Kertész u. 5. tetőtér 11. (5785/141/A/11 hrsz.) szám alatti ingatlan településképi ügyében hozott elutasító döntés fellebbezése


  115-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/1
Napirend - Nyilt ülés:
 1. Az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttámogatásról szóló rendelet megalkotása
 2. Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 21/2023.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. A sporttámogatásról szóló rendeletben meghatározott támogatási célokra fordítandó összeg 2024. évi felosztása
  Előterjesztés
  116-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):8/1/1
 6. Beszámoló a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2023. évi munkájáról
  Előterjesztés
  117-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 7. Beszámoló a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2023. évi munkájáról
  Előterjesztés
  118-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 8. Veresegyház 399 hrsz-ú ingatlan (természetben Veresegyház Andrássy út 32.) 12/240 tulajdoni hányadának megvásárlása a Magyar Állam képviseletében eljáró Maradványvagyon-hasznosító Zrt-től
  Előterjesztés
  119-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 9. Veresegyház belterület 9848/2 hrsz-ú (természetben Veresegyház, Lucerna utca) ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat visszavonása
  Előterjesztés
  120-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 10. Veresegyház 3350/1 hrsz-ú ingatlan (természetben Budapesti út és Pacsirta utca sarok) átminősítése közterületté
  Előterjesztés
  121-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 11. ”Virágos, tiszta porta” program 2024. évi meghirdetése
  Előterjesztés
  122-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 12. Tájékoztatás a 2024. január 1. és 2024. március 31. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztés
  123-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
Napirend:
 1. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  Előterjesztés    6/2024.(III.21.) rendelet  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztés    5/2024.(III.21.) rendelet  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 3. A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata
  Előterjesztés    61-2024 Kt. határozat  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 4. Javaslat a sportrendelet tartalmára
  Előterjesztés    62-2024 Kt. határozat
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/1
   
  63-2024 Kt. határozat  

  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/1
 5. Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
  Előterjesztés    64-2024 Kt. határozat   Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 6. Integrált kockázatkezelési intézkedési terv
  Előterjesztés    65-2024 Kt. határozat   Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 7. Fő út és Budapesti út csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá átépítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
  Előterjesztés    66-2024 Kt. határozat   Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 8. Javaslat a Veresegyházi Városgazda Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbítására
  Előterjesztés    67-2024 Kt. határozat   Szavazati arány (I/N/T): 9/1/1
 9. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának felülvizsgálata és
  módosítása
  Előterjesztés    68-2024 Kt. határozat   Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 10. A GAMESZ megszűnése okán a Veresegyház 038/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés és a Veresegyházi Városgazda Kft. 038/3 és 63/1 hrsz-ú területre vonatkozó bérleti szerződéseinek módosítása
  Előterjesztés    69-2024 Kt. határozat
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  70-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  71-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 11. Veresegyház 059/66, 046 és 060 hrsz-ú külterületi ingatlanok legelővé való átminősítése
  Előterjesztés   
  72-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 12. Veresegyház belterület 786/69 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Wesselényi utcai ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
  Előterjesztés   
  73-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 13. Veresegyház belterület 3646 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Mogyoródi – Anonymus utca sarki ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
  Előterjesztés   
  74-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 14. Veresegyház belterület 5721/4 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Wesselényi Miklós utca 1/A. sz. ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
  Előterjesztés   
  75-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 15. Veresegyház belterület 9848/2 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Lucerna utcai ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
  Előterjesztés   
  76-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 16. Veresegyház külterületi szántó és szántórészlet megvásárlások a Göbölyös területrészen
  Előterjesztés    
  77-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  78-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  79-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  80-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  81-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  82-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  83-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  84-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  85-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  86-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  87-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  88-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  89-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  90-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  91-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  92-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  93-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  94-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  95-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  96-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0

  97-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 17. Veresegyház külterületi szántó részlet megvásárlások a Göbölyös területrészen a Nemzeti Földügyi Központtól
     Előterjesztés   
  98-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  99-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  100-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
   
  101-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 18. Veresegyházi Betyárok Szövetsége Egyesület támogatási kérelme
  Előterjesztés   
  102-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 19. Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítvány támogatási kérelme
  Előterjesztés   
  103-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 20. A 2024/25-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számára vonatkozó javaslat
  Előterjesztés   
  104-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 21. Fabriczius József Általános Iskola átszervezésének véleményezése
  Előterjesztés   
  105-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 22. Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezésének véleményezése
  Előterjesztés   
  106-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 23. Tájékoztató Veresegyház egészségügyi ellátásának helyzetéről, az egészségügyi szolgáltatók 2023. évi tevékenységéről
  Előterjesztés   
  107-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 24. Váci Mihály Művelődési Központ 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
  Előterjesztés   
  108-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 25. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a Könyvtár 2024. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztés   
  109-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 26. Beszámoló a 2023. évi helyi személyszállítási szolgáltatásról
  Előterjesztés   
  110-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0
 27. Zsálya utca forgalmi rendjének megerősítése

  111-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 11/0/0

 

Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
  Előterjesztés
  47-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 2. Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete
  Előterjesztés
  1/2024. (II. 22.) rendelet  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 3. Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2024. évi díjainak meghatározása, a gyermek­ védelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(Vl.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztés
  2/2024. (II. 22.) rendelet  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 4. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2024. évi díjainak meghatározása, a szociális ellátásokról szóló 10/2006.(Vl.28.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztés
  3/2024.(II.22.) rendelet  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 5. Veresegyházi polgárokat saját jogon megillető, önkormányzati saját hatáskörben adott ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztés
  4/2024.(II.22.) rendelet  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 6. ,,A veresegyházi piac fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás indítása
  Előterjesztés
  48-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 7. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a „Mézesvölgyi játszótér építése Veresegyházon" tárgyú közbeszerzési eljárásban
  Előterjesztés
  49-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 8. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár intézményvezetői álláspályázatának kiírása
  Előterjesztés
  50-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 9. Váci Mihály Művelődési Központ 2024. évi Munkatervének elfogadása
  Előterjesztés
  51-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 10. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2023. évi mérlegének és beszámolójának, valamint 2024. évi üzleti tervének elfogadása
  Előterjesztés
  52-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 11. Bartók Béla utcai járda építése (Fényes Szabolcs utca csatlakozásától a Liszt Ferenc utcáig)
  Előterjesztés
  53-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről
  Előterjesztés
  54-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 13. Alpolgármesterek beszámolója a 2023. évben végzett munkájukról
  Előterjesztés
  55-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 14. Bizottsági elnökök beszámolója a bizottság 2023. évben végzett munkájáról
  Előterjesztés
  56-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 15. Agape Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2023. évi működéséről
  Előterjesztés
  57-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 16. Veres 1 Színház szakmai beszámolója a 2023. évi működéséről
  Előterjesztés
  58-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 17. Veresegyház Városi Sportkör 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
  Előterjesztés
  59-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 18. Veresegyház Város 2023. évi sportéletéről szóló beszámoló elfogadása
  Előterjesztés
  60-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 19. Egyebek

 

Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezetének véleményezése
  Előterjesztés
  22-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 2. Veresegyház 9599 hrsz-ú ingatlanon lévő parkolók bérbeadása
  Előterjesztés
  23-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 3. Servitum Reklám Kft-vel kötendő szerződés jóváhagyása
  Előterjesztés
  24-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 4. Településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.21.) rendelet módosítása
  Előterjesztés
  25-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 5. A 333/2023.(XI.15.) Kt. határozat visszavonása, a Veresegyház 041/1 hrsz-ú ingatlan, szennyvíziszaptároló besorolás módosítása és a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás vagyonkezelői jogának közös megegyezésen alapuló megszűntetése
  Előterjesztés
  26-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0

  27-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0

  28-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 6. Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány Alapító okiratának módosítása, kuratóriumi elnök és kuratóriumi tagok választása
  Előterjesztés
  29-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 7. Mézesvölgyi játszótér építése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
  Előterjesztés
  30-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0

  31-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 8. Veresegyház Városi Sportkör Egyesület támogatása
  Előterjesztés
  32-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 9. Anonymus utcai járda építése a Mogyoródi utca-Tavasz utca csatlakozásától a Patak utcáig
  Előterjesztés
  33-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 10. Arany János utca aszfaltozása
  Előterjesztés
  34-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 11. Cserje utcai járda építése a Szemere Pál utca csatlakozásától a Baragödör utcáig
  Előterjesztés
  35-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 12. Ingatlanértékesítési pályázat kiírásának módosítása a Veresegyház 734 hrsz-ú ingatlan esetén
  Előterjesztés
  36-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 13. Szadai út mellett - a körforgalomtól a szadai közigazgatási határig terjedő - járdaépítés
  Előterjesztés
  37-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 14. Veresegyház 0103/25, 0103/27, 0103/34 és 0103/31 hrsz-ú szántó ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlása
  Előterjesztés
  38-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0

  39-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0

  40-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0

  41-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0

  42-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 15. 263/2023.(IX.6.) Kt. határozat és 297/2023.(X.4.) Kt. határozat visszavonása, a Veresegyház 1101/31 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan telekhatár-rendezése és területértékesítés a 106/2021.(V.17.) Polgármesteri határozat módosításával
  Előterjesztés
  43-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0

  44-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 16. Veresegyház Városháza melletti terület közműhálózatának felújítása és térkövezése
  Előterjesztés
  45-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T): 10/0/0
 17. Beszámoló a VVSK vezetésével folytatott tárgyalásokról
  Előterjesztés
  46-2024 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/1

 

Napirend:
  1. Munkamegosztási megállapodások elfogadása
   Előterjesztés
   1-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0

   2-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0

   3-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0

   4-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0

   5-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  2. Veresegyházi Városgazda Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
   Előterjesztés
   6-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  3. Veresegyházi Városgazda Kft. törzstőkeemelésének jóváhagyása és alapító okiratának módosítása
   Előterjesztés
   7-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  4. Iskolai gyermekétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási keretszerződés elfogadása
   Előterjesztés
   8-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  5. Munkahelyi étkeztetési feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási keretszerződés elfogadása
   Előterjesztés
   9-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  6. Veresegyház Város Önkormányzata törzskönyvi adatainak módosítása
   Előterjesztés
   10-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  7. 600 millió Ft folyószámlahitel igénybevétele a 2024. évre vonatkozóan
   Előterjesztés
   11-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  8. Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok bérbeadása iskolai testnevelés órák tartása céljából
   Előterjesztés
   12-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  9. Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2024. évre
   Előterjesztés
   13-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  10. Javaslat 2024. évi igazgatási szünet elrendelésére
   Előterjesztés
   14-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  11. Cserháti Ferenc polgármester 2024. évi időarányos szabadságának ütemezése
   Előterjesztés
   15-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):7/0/1
  12. Veresegyház belterület 577 hrsz-ú (Veresegyház, Fő út 46.) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
   Előterjesztés
   16-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  13. Veresegyház belterület 786/68 hrsz-ú (Veresegyház, Wesselényi utca) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
   Előterjesztés
   17-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  14. Veresegyház belterület 9589/6 hrsz-ú (Veresegyház, Hajó utca 7.) ipari ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése
   Előterjesztés
   18-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0
  15. Veresegyház 065/23 hrsz-ú szántó ingatlan 1/4 tulajdoni hányadának és Veresegyház 059/38 hrsz-ú szántó ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlása
   Előterjesztés
   19-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0

   20-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T)8/0/0
  16. Tájékoztatás a 2023. október 1. és 2023. december 31. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
   Előterjesztés
   21-2024 Kt. határozat  
   Szavazati arány (I/N/T):8/0/0

 

Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzata és a Veresegyházi Városgazda Kft. közötti közszolgáltatási és bérleti szerződések elfogadása
  Előterjesztés
  391-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0

  392-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0

  393-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0

  394-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0

  395-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 2. A Veresegyházi Városgazda Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
  Előterjesztés
  396-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 3. Javaslat a Veresegyházi Városgazda Kft. gépjárműveinek üzemeléséhez szükséges üzemanyagok központosított közbeszerzés keretén belül történő beszerzéséhez
  Előterjesztés
  397-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 4. Munkamegosztási megállapodások elfogadása
 5. Veresegyházi Városgazda Kft. Felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadása
  Előterjesztés
  398-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 6. A Veresegyházi Városgazda Kft. részére történő gépjárműértékesítések jóváhagyása
  Előterjesztés
  399-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 7. A GAMESZ tárgyi eszközeinek a Veresegyházi Városgazda Kft. általi megvásárlásának jóváhagyása
  Előterjesztés
  400-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 8. Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány kurátorának lemondása miatt új kuratórium megválasztása
  Előterjesztés
  401-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 9. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a város helyi építési szabályzatáról szóló, 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelettel összefüggő döntés meghozatala
  Előterjesztés
  402-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 10. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve
  Előterjesztés
  403-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 11. Váci Mihály Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
  Előterjesztés
  404-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 12. Villamosenergia közbeszerzés lezárása
  Előterjesztés
  405-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 13. Országos Görpark Program 2024 – Görpark kialakítása Veresegyházon pályázat benyújtás
  Előterjesztés
  406-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 14. Országos Bringapark Program 2024 – Triál pálya kialakítása Veresegyházon - pályázat benyújtás
  Előterjesztés
  407-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0

 

Napirend:
 1. Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) vagyonkezelői jogainak megszüntetése
  Előterjesztés
  360-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 2. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. vagyonkezelői jogának megszüntetése a Veresegyház 1869/5 hrsz-ú ingatlanon
  Előterjesztés
  361-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 3. Veresegyház 014/66 hrsz-ú ingatlanon alapított, a Veresegyház és környéke Szennyvízközmű Társulás vagyonkezelői jogának megszüntetése
  Előterjesztés
  362-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 4. Veresegyházi Városgazda Kft. javára, vagyonkezelői jogok alapítása a Veresegyház 3542/4, 9814, 1, 014/66 és 1103/2 hrsz-ú ingatlanok esetében
  Előterjesztés
  363-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 5. Veresegyházi Városgazda Kft. ügyvezető igazgatójának 2024. évi munkabérének megállapítása
  Előterjesztés
  364-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 6. Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
  Előterjesztés
  365-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 7. 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés elfogadása
  Előterjesztés
  366-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 8. A Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona alapdokumentumainak módosítása
  Előterjesztés
  367-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 9. Kéz a Kézben Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Pedagógiai Program módosításának jóváhagyása
  Előterjesztés
  368-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0

  369-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 10. A Támaszpont MOPKA 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
  Előterjesztés
  370-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 11. A Művelődési és Családügyi Bizottság 2024. évi Munkaterve
  Előterjesztés
  371-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 12. A Veresi Krónika önkormányzati havilap 2024. évi lapkiadása
  Előterjesztés
  372-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0

  373-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 13. Veresegyház 1466/2 hrsz-ú ingatlan (természetben Göncz Árpád tér) átminősítése közterületté
  Előterjesztés
  374-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 14. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 577 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Fő út 46. sz. ingatlan értékesítésére
  Előterjesztés
  375-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 15. Ingatlanértékesítési pályázatok kiírása (Veresegyház 786/68, 786/69, 5721/4, 5915/2, 9848/1, 9848/2, 9848/3, 9589/5, 9589/6, 734, 5780/13 és 3646 hrsz-ek)
  Előterjesztés
  376-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 16. Arany János utca útépítés
  Előterjesztés
  377-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 17. Cserje utcai, Ráday utcától a Szemere Pál utcáig tartó szakaszon járda építése
  Előterjesztés
  378-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 18. Veresegyház Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciója
  Előterjesztés
  379-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 19. Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások elengedése
  Előterjesztés
  380-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 20. Játszótérfelújítási program átvállalása a GAMESZ megszűnése okán
  Előterjesztés
  381-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 21. A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 azonosító számú pályázat kedvezményezettjének változása
  Előterjesztés
  382-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 22. „Veresegyház” név használatának engedélyezése
  Előterjesztés
  383-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 23. Veresegyház Város Önkormányzatának behajthatatlan követelésének leírása
  Előterjesztés
  384-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 24. Döntés Veresegyház, Csokonai u. 2/a. (hrsz. 627) ingatlan használatáról
  Előterjesztés
  385-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 25. VERES FA-LAK-AT Kft. kérelme a Veresegyház 9589/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tekintetében

  386-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0
 26. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződésének 3. számú módosítása

  387-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):11/0/0

 

Napirend:
 1. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. A közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám és cím megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól szóló 17/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002.(II.6.) önkormányzati rendelet módosítása)
 5. Javaslat a Veresegyházi Városgazda Kft. további ügyvezetőjének megválasztására
  Előterjesztés
  346-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):7/2/1

  347-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 6. Javaslat Veresegyházi Városgazda Kft. könyvvizsgálójának kijelölésére
  Előterjesztés
  345-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 7. Döntés a Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
  Előterjesztés
  348-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 8. Döntés a veresegyházi GAMESZ megszüntetéséről
  Előterjesztés
  349-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0

  350-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 9. Fel nem használt bölcsődefejlesztés pályázati forrásának kamatfizetési kötelezettsége
  Előterjesztés
  351-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0

  352-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 10. Mézesvölgyi játszótér építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
  Előterjesztés
  353-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 11. Vállalkozói szerződés kötése a Veresegyház, külterület 097 hrsz-ú ingatlanon lévő rekultiválandó inert hulladéklerakón tereprendezésre és rétegrend kialakítására
  Előterjesztés
  354-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 12. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/145/A/12 hrsz-ú ingatlan)
  Előterjesztés
  355-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):9/0/1
 13. K&H Bank Zrt-től felvett 3 milliárd Ft hosszú lejáratú hitel kamatfixálása a Bank indikatív ajánlata alapján
 14. Az Önkormányzat és intézményei foglalkoztatottjainak 2023. évi egyszeri cafetéria juttatása 
  Előterjesztés
  356-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 15. Szerződéskötés a Kéz a Kézben Óvoda 2024. évi orvosi feladatainak ellátására
  Előterjesztés
  357-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 16. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása (Veresegyház 691 hrsz., Veresegyház, Ráday utca 36/a.)
  Előterjesztés
  358-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 17. Veresegyház 6056 hrsz-ú ingatlan átminősítése erdővé
  Előterjesztés
  359-2023 Kt. határozat  
  Szavazati arány (I/N/T):10/0/0
 18. Az építményadóról szóló 28/2020.(XI.30.) és a telekadóról szóló 29/2020.(XI.30.) önkormányzati rendeletek módosítása
 19. Egyebek

 

Napirend:

 

Napirend:

 

Napirend:

 

Napirend:

 

Napirend:

 

Napirend: