Közbeszerzési terv 2020.

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

Irányadó

eljárásrend

Tervezett eljárási
típus

Időbeli ütemezés

Az eljárás

megindításának, illetve
a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama

Meseliget Bölcsödé
bővítése

nemzeti

Kbt. 115.§ szerinti
nyílt eljárás

2020. június

Időtartama:
12 hónap

Veresegyház, helyi

személyszállítási

szolgáltatás

uniós

Kbt. 115.§ szerinti
nyílt eljárás

2020. március

Időtartama:
10 év

Villamos energia beszerzés
(intézményi és közvilágítás)

nemzeti

Kbt. 115.§ szerinti
nyílt eljárás

2020. június

Időtartama:
2 év

Földgáz energia beszerzés

nemzeti

Kbt. 115.§ szerinti
nyílt eljárás

2020. június

Időtartama:
2 év