2017. évi Közbeszerzések

Veresegyház Város Önkormányzata
2017. évi  Közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés

Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I.                  Árubeszerzés

 

EGYMI iskola  eszközbeszerzése

nemzeti

Kbt. 113.§ szerinti eljárás

Eljárás indítása:

2017. április

Időtartama:

2 hónap

II.                Építési beruházás

 

Csapadékcsatorna építése a Veresegyház, Tinódi Lantos Sebestyén utca vonalában a Sportföld és a Gyermekliget u. között

nemzeti

Kbt. 115. § szerinti eljárás

Eljárás indítása:

2017.április

Időtartama:

5 hónap

Veresegyház Patak utca rekonstrukciója, gyalog- és kerékpárút építése

71/2017.(V.09) Kt. sz. határozattal megállapított módosítás

nemzeti

Kbt. 115. § szerinti

Eljárás indítása:
2017. június

Időtartama:
3 hónap

Dokumentumok:

Ajánlattételi felhívás letöltése

Ajánlattételi dokumentáció letöltése

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők

Bontási jegyzőkönyv

Vállalkozási szerződés

Álomhegyi egyesített leürítő és vízszintszabályozó műtárgy

69/2017.(V.09.) Kt. sz. határozattal megállapított módosítás

Kbt. 115. § szerinti eljárás

Eljárás indítása:

2017.október

Időtartama:

9 hónap

III.             Szolgáltatás

 

Veresegyház Város 2018. évi villamos energia beszerzése

nemzeti

Kbt. 113.§ szerinti eljárás

Eljárás indítása:

2017. szeptember

 

Időtartama:

1 év