2018. évi közbeszerzések

Veresegyház Város Önkormányzata

2018. évi  Közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Becsült érték

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés

Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I.                   Árubeszerzés

 

-

 

 

 

 

 

II.                Építési beruházás

 

-

 

 

 

 

 

III.             Szolgáltatás

 

Veresegyház Város 2019-2020. évi villamos energia beszerzése

50.000.000,-Ft

nemzeti

Kbt. 113.§ szerinti eljárás

Eljárás indítása:

2018.április

 

Időtartama:

2 év