Új Széchenyi terv

Művház pályázat
2013. február 13.
 
Pályázati azonosító: TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0393
A projekt neve: „Változunk/változzunk!” – munkahelyi életmódprogram a Váci Mihály Művelődési Házban
Pályázó: Veresegyház Város Önkormányzata
A projekt célcsoportja: A Váci Mihály Művelődési Ház munkatársai
Projektmenedszer: Kelemenné Boross Zsuzsa – a művelődési ház igazgatója
A projekt pénzügyi vezetője: Bodnár Erzsébet Eszter – a művelődési ház intézmény gazdasági vezetője
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a
Projektünket a Nemzeti Népegészségügyi Program, valamint Veresegyház Szociális Szolgáltatásfejlesztési Koncepciójának  egészségfejlesztési céljaival összhangban állítottuk össze.
A konstrukció alapvető célja a megbetegedések csökkenésének támogatása, az életmód tényezőinek javítása. Az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, a megalapozott egészségtervekre épülő gyakorlat arányának emelkedése.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Az igényelt pályázati összeg:  9.969.517,-Ft,
A projekt megvalósítási időszaka: 2011. december 01  - 2012. október 31.

 

Energiahatékonyság növelése a Fabriczius József Általános Iskolában

2010. május 16.

A fejlesztés alapadatai

Pályázó neve:

Veresegyház Város Önkormányzata

Projekt megnevezése:

Energiahatékonyság növelése a Fabriczius József Általános Iskolában

A projekt célja:

A fejlesztéssel érintett épület jelenleg az általános iskola felső tagozatának ad otthont, valamint az esti gimnáziumnak, és a tervek szerint nappali gimnázium indul az épületrészben 2011 után. A épületbe járó diákok száma közel 700. Az épület első részét 2008-2009-ben felújítottuk, és bővítettük, ezzel együtt a fűtésrendszer korszerűsítését is elvégeztük. A termál energia hatékony felhasználását tettük lehetővé az iskolában, valamint a fűtés kiegészítésére használt elavult olajkazánokat modern gázkazánokra cseréltük. A jelen projektben energetikai fejlesztéssel érintett épületrész külső hőszigetelése és a nyílászárók cseréje lehetővé teszi, hogy a felhasznált termál energia a lehető legjobb hatásfokkal érvényesüljön, és így az egész épület fenntartása a jelenginél olcsóbb legyen. Az épületek fenntartása, az épületek fűtése nagy terhet ró az önkormányzatra, ezért arra törekszünk, hogy ezeket a terheket csökkentsük és a rendelkezésre álló termálvíz energiáját használjuk. A projekt célkitűzése az általános iskola Fő uti épületének teljes felújítása, elsősorban energetikai mutatóinak jelentős javítása, melynek hatására a fenntartási költségek javulnak, az iskola egészségesebb és méltóbb környezetet ad a város fejlődésének következtében egyre növekvő gyereklétszámnak. A felújítás első lépése a 2008-2009-ben történt kazáncsere, valamint az épület első részének hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, valamint a szükséges hely biztosítása miatt emeletráépítés. Ennek folytatása a hátsó szárny energetikai felújítása, hogy így az egész épület energetikai mutatói megfeleljenek az érvényes előírásoknak. A meglévő 38 cm vtg. falat 8 cm Dryvit Nikecell hőszigeteléssel látjuk el, finom szemcsés homlokzat vakolat felületképzéssel . A nyílászárókat 3 rtg. -ű gáztöltésű hőszigetelő üvegezéssel ellátott U=0,7 W/m2 K hőátbocsátású, hossztoldás nélküli borovi fenyő ,színminta szerint pácolt fa nyílászárókra cseréljük . Az ablakok belül pácolt fa ,kívül horganyzott acéllemez könyöklőt kapnak.

Pályázat:

KEOP-5.3.0/A/09 Energia-hatékonyság fokozása

Beruházás helye:

Közép-magyarországi régió; Veresegyház

Megítélt összeg:

47 998 594 Ft

Az önkormányzat által biztosított önrész:

11 999 649 Ft

Támogatás aránya:

80 %

Támogatási döntés dátuma:

2010. 03. 08.

A támogatási szerződés adatai

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 

Még nincs adat 

Projekt tervezett kezdete: 

2009.06.01.

Projekt tervezett befejezése: 

2010.10.31.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu/

Irányító Hatóság:
Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága
www.nfu.hu/keop_ih

Közreműködő szervezet:

Energia Központ Nonprofit Kft.

http://www.energiakozpont.hu/


Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Veresegyházon
2010. május 16.

A fejlesztés alapadatai

Pályázó neve:

Veresegyház Város Önkormányzata

Projekt megnevezése:

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Veresegyházon

A projekt célja:

A tervezett projekt a város egyik ütőerének számító út forgalmának részben történő kiváltása, valamint a leendő Vác- Gödöllő kerékpárforgalmi úthoz való  kapcsolódás kiépítése. A projekt megvalósításával, a városon belüli kerékpárhálózat kiépítettsége nagymértékben növekszik, elérhetővé válik a nagy lakószámú övezetekből az Általános Iskola, Misszió Egészségügyi Központ, Óvoda, Bölcsőde, Városközpont, Bevásárlóközpont, Orvosi Rendelők, Polgármesteri Hivatal. Lehetővé válik a kistérségben élők számára, hogy nem motorizált közlekedéssel is elérhessenek kistérségi szolgáltatásokat városunkban. Jelenleg a Gyámhivatal, az Építésügyi Hatóság és az Okmányiroda kistérségi hatáskörrel működnek. Népszerű a gyerekek körében a kerékpáros iskolába járás, ezért a tárolók számát is növeljük az iskoláknál.

Pályázat:

KMOP-2.1.2-09   Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

Beruházás helye:

Közép-magyarországi régió; Veresegyház

Megítélt összeg:

60 435 512 Ft

Az önkormányzat által biztosított önrész:

15 108 879  Ft

Támogatás aránya:

80 %

Támogatási döntés dátuma:

2009.10.06.

A támogatási szerződés adatai

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 

2010.03.09. 

Projekt tervezett kezdete: 

2009.04.01.

Projekt tervezett befejezése: 

2009.10.30.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu/

Irányító Hatóság:
Regionális Operatív Programok
Irányító Hatósága
www.nfu.hu/rop_ih

Közreműködő szervezet:
Pro Régió Közép-magyarországi
Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.
http://www.proregio.hu/


Veresegyház városközpont rehabilitációja - II. ütem
2009. július 12.

A fejlesztés alapadatai

Pályázó neve:

Veresegyház Város Önkormányzata

Kedvezményezettek:

Veresegyház Város Önkormányzata, Váci Egyházmegyei Hatóság

Projekt megnevezése:

Veresegyház városközpont rehabilitációja - II. ütem
két fordulós pályázat

A projekt célja:

Veresegyház dinamikus fejlődése elsősorban a város peremterületén valósult meg, az intenzív fejlődéssel egy időben a városközpont fejlődése nem következett be, a valódi főtér hiányzott a településen. Korábban, 2006 évi befejezéssel egy Phare program keretein belül kiépült a városközpont I. üteme az Innovációs Centrummal és a Fő térrel.
Az első fordulóban beadott pályázat ennek a fejlesztésnek a folytatását kívánta megoldani, azonban több, komplex feladat megoldásával a városi főtér kialakításán túl a település innovatív település-rehabilitációs akcióinak ösztönzése is célja volt.
Részleteiben:
- Új gazdasági, közösségi funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók megerősítése.
- Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, kiskereskedelmi funkciók erősítése.
- Vonzó városi környezet kialakítása, amely ösztönzi a további magánberuházásokat.
- Kistérségi szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése, összhangban a kistérségi társulások feladataival.
- Hosszú távú menedzsment szervezet kialakításaSzervezetfejlesztés, létrehozva egy, az önkormányzat tulajdonában lévő, de a polgármesteri hivataltól független munka-szervezetet, mely a pályázat megvalósításával, később egyéb ingatlan- és gazdaságfejlesztésekkel foglalkozik, összehangolva a köz- és magánszféra fejlesztéseit.

Pályázat:

KMOP-5.2.1/B
Funkció bővítő városrehabilitáció
két fordulós pályázat

Beruházás helye:

Közép-magyarországi régió; Veresegyházi agglomeráció, Veresegyház

Az első fordulós pályázat pénzügyi adatai:

Projektköltség:1 909 444 480 Ft
Támogatási igény: 1 483 935 450 Ft

Megítélt összeg:

800 millió Ft támogatás,
ennek igénybevételéhez azonban szükséges a második fordulós pályázat kedvező elbírálása.
A döntés értelmében a projekt műszaki tatalmát és összes költségét is csökkenteni kell a második fordulóban beadásra kerülő pályázatban.

Támogatás aránya:

Az első fordulós pályázatban:
77.72 %,
A döntés értelmében a második fordulós pályázatban sem lehet ennél nagyobb a támogatási intenzitás.

Az önkormányzat és partnere által biztosított önrész:

419 509 030 Ft a Veresegyházi Önkormányzat részéről,
6 000 000 Ft a Váci Egyházmegyei Hatóság részéről.
Ezek az összegek változnak a második fordulóban beadásra kerülő pályázatban, részben az ÁFA megnövekedése miatt, részben a szűkített projekttartalom és az ehhez tartozó szűkített projekt költségek miatt.

Támogatási döntés dátuma:

Végleges döntés csak a második forduló lezárását követően várható.
Az első fordulós pályázat kedvező elbírálásáról 2009 február 24-én kelt levelében értesítette a ProRégió Ügynökség önkormányzatunkat, hogy pályázatunk a második fordulóba jutott, kidolgozható a végleges projekt, figyelembe véve a csökkentett támogatást és a rögzített támogatási intenzitás mértékét.

A támogatási szerződés adatai

Szerződés hatályba lépésének dátuma:  

Nem lépett még hatályba

Projekt előkészítési időszaka:

2009. március 1. - 2009. október 31.

Projekt tervezett kezdete: 

2009. november 1.

Projekt tervezett befejezése: 

2011. január 31.

A fejlesztés előrehaladása

Jelenleg a projekt előkészítő tevékenységét végezzük, mely előreláthatólag 2009. március 1-2009. október 31. között befejeződik.

A pályázat elkészítéséhez több fontos dokumentáció, a módosított engedélyezési tervek és a kiviteli tervek elkészítése szükséges.
Ezek közül a széles körben végzett felmérés, egyeztetés alapján elkészült a végleges Integrált Városfejlesztési Stratégia, azt a Képviselő–testület a 34/2009. Kt sz. határozatával elfogadta. Ez a dokumentum a város középtávú fejlesztési programját rögzíti, és a továbbiakban évente felülvizsgálatra, és ha szükséges, módosításra kerül. Megtekinthető a város honlapján.

Ezt követően a napokban elkészült a Veresegyház Integrált Városfejlesztési Stratégiájában kijelölt 3. sz. akcióterületnek, azaz Veresegyház Városközpontjának Akcióterületi Terve (ATT), illetve az ATT mellékletét képező Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia és a KMOP-5.2.1/B-0012 azonosító számú, „Veresegyház Városközpont rehabilitációja  - II. ütem” c. pályázatnak a költség-haszon elemzése. A dokumentációkat a Képviselő-testület megtárgyalta és a 72/2009 (VII.7.)Kt.sz. határozatában elfogadta. Ez a terv, az ATT is rendszeresen felülvizsgálatra kerül és ha szükséges, módosítandó is minden év elején.

A pályázat előírásai szerint a projekt megvalósítására új munkaszervezet létrehozása is szükséges, egy un. városfejlesztő társaság, melynek fő feladata a különböző városfejlesztési akciók, projektek lebonyolítása az önkormányzat megbízásából. A 100%-o önkormányzati tulajdonú társaság formája Zrt, vagy kft lehet.

A 43/2009 (IV.29) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület megalapította a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-t 2009. május 1-i hatállyal. A Társaság működésének első két évében részben pályázati támogatással működik, a továbbiakban pályázatok, saját bevételek és egyéb források igénybevételével tartja fenn magát. A Társaság cégbejegyzése megtörtént, elkészültek a Társaság működéséhez szükséges dokumentumok: A 2009 évi Üzleti terv, 2010-2011 évi előzetes üzleti terv, a Szervezeti Működési Szabályzat, továbbá a Felügyelő Bizottság Ügyrendje. E dokumentumokat a Felügyelő Bizottság, majd a Képviselő-testület a 80/2009 (VI.7.)Kt. sz, a 81/2009 (VI.7.)Kt. sz és a 82/2009 (VI.7.)Kt. sz határozataival elfogadta. A társaság ügyvezetője Csikós István, aki korábban a Polgármesteri Hivatal Beruházási irodavezetője volt.

A Veresegyházi Városfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között létrejöttek a szükséges szerződések, így a Társaság tevékenységére vonatkozó Alapszerződés, valamint a projekt előkészítő és a megvalósító tevékenységre vonatkozó, meghatározott időtartamú szerződések.
A projekt megvalósításához a szükséges telekvásárlások megtörténtek, a tulajdonviszonyok rendezettek, megfelelnek a pályázati kiírás által támasztott feltételeknek. A telekrendezés, telekosztás és összevonás dokumentumait a Földhivatal befogadta, feldolgozása folyamatban van.
A projekt megvalósításában részt vevő külső szakértők kiválasztása nagyrészt megtörtént, velük a vállalkozási szerződéseket a Polgármesteri Hivatal megkötötte, ill. a Veresegyházi Városfejlesztési Kft. a munkájának elvégzéséhez szükséges szakértők kiválasztását megkezdte.
A pályázati szakértőkkel közösen meghatározásra került a szűkített projekt műszaki tartalma, az annak megfelelő módosított engedélyes tervek is elkészültek, és részben engedélyezésre kerültek, részben engedélyezés alatt állnak. Elkészültek a tervezői költségbecslések is, és ezek, valamint a pályázat megvalósításában részt vevő szakértők szerződései alapján a csökkentett költségű pályázat költségvetése is elkészült. Jelenleg a kiviteli tervek készítése folyik.

A pályázat második fordulójának elkészítésében segítséget nyújt a közreműködő szervezet, a ProRégió ügynökség, közösen határoztuk meg azt az útvonal tervet, mely szoros határidőkkel ugyan, de biztos támpontot ad a pályázat elkészítésének folyamatához.

Az első mérföldkőben meghatározott munkarészek elkészültek, azokat dokumentálva benyújtottuk, napokon belül benyújtásra kerül a második mérföldkő anyaga, amit a második fordulós pályázat beadása követ.
A csökkentett projekt tartalom is igen jelentős fejlesztéseket jelent, megtartva a pályázat eredeti célkitűzéseit.  

 Az új fejlesztési program a következő:

 • Kistérségi Szolgáltatási Központ két szárnyának megépítése
  (a főépület, és a jobb oldali szárny a banképület folytatásaként)
 • Új tér a városközpontban, a Fő tér II. ütem - megépítése
 • Térfigyelő kamera rendszer kiépítése a Fő tér II. területén.
 • Fő tér II. ütem díszvilágítása
 • Római katolikus templom tető és homlokzat felújítása
 • Hősök parkja felújítása és a hozzá tartozó járda és parkoló megépítése
 • Gyógyszertár előtti park felújítása
 • Templom mögötti utca díszburkolatának megépítése, ezzel sétáló utca kialakítása
 • Fő út mentén járda építése, (az esküvői ruhakölcsönzőtől a gyógyszertárig)
 • Fő út melletti szervizút aszfaltburkolatának felújítása az Andrássy úttól a Petőfi útig
 • Szervezetfejlesztés, ennek keretén belül Városfejlesztő Kft létrehozása

Az előkészítő tevékenység során a 2. fordulós pályázat benyújtását követően feltételes közbeszerzési eljárást folytatunk le, mely lehetőséget ad arra, hogy kedvező döntés esetén időveszteség nélkül megkezdhető legyen a kivitelezés, kellő idő álljon rendelkezésre a műszaki tartalom megvalósítására és a pályázati elszámolással és zárással kapcsolatos adminisztráció elvégzésére.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu/

Irányító Hatóság:
Regionális Operatív Programok
Irányító Hatósága
http://www.nfu.hu/rop_ih

Közreműködő szervezet:
Pro Régió Közép-magyarországi
Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.
http://www.proregio.hu/


Szennyvíztisztító bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a veresegyházi agglomeráció területén
2009. április 19.

http://www.szennyviztarsulas.hu/

A fejlesztés alapadatai

Pályázó neve:

Veresegyház Város Önkormányzata

Kedvezményezettek:

Veresegyház Város Önkormányzata,
Erdőkertes Község Önkormányzata,
Szada Község Önkormányzata

Projekt megnevezése:

KEOP-7.1.2.0-2007-0041 (korábban KEOP-1.2.0/1F-2007-0041)
„Szennyvíztisztító bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a veresegyházi agglomeráció területén”
 I. forduló – előkészítési szakasz

A projekt célja:

Hosszútávú cél a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) fejlesztési stratégiáján belül az egészséges, tiszta települések létrehozása, a projekt által érintett lakosság környezeti biztonságának és a környezeti fenntarthatóságnak a megteremtése. A cél elérése a Veresegyházon működő szennyvíztisztító telep korszerűsítésének és kapacitás-bővítésének megvalósítá-sával, valamint Veresegyház, Erdőkertes és Szada települések meglévő csatornahálózatának bővítésével valósulhat meg, mellyel az uniós elvárásokat is teljesítve, a települések csatornázottsága 2012-re eléri a 77-85%-os szintet, illetve a rákötöttségi arány 2016-ra meghaladja a 90%-ot.
A jelenlegi előkészítési szakaszban a kivitelezés előkészítése a cél, tehát a II. forduló megnyerése esetén minden készen álljon ahhoz, hogy a kivitelező kiválasztásával a munka beindulhasson.

Pályázat:

KEOP-7.1.2.0
Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Beruházás helye:

Közép-magyarországi régió; Veresegyházi agglomeráció (Veresegyház, Erdőkertes, Szada)

Megítélt összeg:

96 562 750 Ft

Támogatás aránya:

85 %

Az önkormányzat által biztosított önrész:

17 040 250 Ft

Támogatási döntés dátuma:

2008. 03. 10.

Támogatás pontszáma:

87.2

A támogatási szerződés adatai

Szerződés hatályba lépésének dátuma:  

2008.07.04.  

Projekt tervezet kezdete: 

2008.02.01. 

Projekt tervezett befejezése: 

2009.11.30.

A fejlesztés előrehaladása

Időszak: 2008.06.18. – 2009.01.04.

A veresegyházi agglomeráció területén az elmúlt években jelentősen megnövekedett lakosságszám és az új ingatlanok miatt szükségessé vált a csatornahálózat bővítése Veresegyházon kisebb mértékben, Erdőkertesen és Szadán nagyobb volumenben, valamint a Veresegyházon működő − és a három települést ellátó – szennyvíztisztító kapacitásbővítése (jelenleg az engedélyezett maximális kapacitással működik) és technológiai korszerűsítése. Ez utóbbi a környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú. Nem csak közvetlen környezetünk és annak élővizeinek megóvását segítené elő a projekt megvalósítása, hanem egyúttal azon telepeket is mentesítené a környezeti ártalmak alól, ahová a jelenleg még a szennyvízhálózatba nem bekapcsolt fogyasztók szennyvizét szállítják.

Az ÚMFT keretében kétfordulós KEOP pályázaton indultunk ennek megvalósítására. A pályázat első fordulóját megnyertük, így az előkészítő szakasz munkái jelenleg is folynak.

A Támogatási Szerződés aláírása 2008. július 4-én történt meg, a szerződés ugyanezen naptól lépett hatályba. A projekt előkészítésének költségét 113 603 000 Ft-ra terveztük, ebből a támogatás 96 562 750 Ft lesz. Költségeinket utófinanszírozással támogatja az NFÜ.

A projektmenedzsment tagokat a három önkormányzat megfelelő embereiből válogattuk, három ajánlatos pályáztatással kiválasztottuk a projekt külső segítőit is.

2008. június 13-án kiválasztottuk az alábbi beszállítókat:

Feladat

Cég neve

Szerződött összeg (nettó Ft)

Pályázatírás I. feladatcsomag (Projektmenedzsment szakmai tanácsadás) VTK Innosystem Kft.

500 000

Pályázatírás II. feladatcsomag  (RMT, CBA) VTK Innosystem Kft.

3 900 000

Könyvvizsgálat Pénzmentő Kft.

240 000

Jogi tanácsadás, társulási szerződés készítése Dr. Tóth Gyula Ügyvédi Iroda

3 000 000

PR, marketing tanácsadás Arundo Kft.

1 900 000

Közbeszerzés Fair Consulting Kft.

7 000 000

Összesen:

16 540 000


Közreműködésükkel elkészítettük a megvalósíthatósági tanulmány-terveket (egy változatban a csatornahálózat bővítésére, három változatban a szennyvíztisztító telep fejlesztésére). Beadásra került - a minőségbiztosítási kívánalmak szerint módosított - részletes megvalósíthatósági tanulmányterv és a költség-haszon elemzés is, mely elfogadás előtt áll.

Elfogadták a képviselő testületek a projektre elkészült közbeszerzési szabályzatot.

2008. december 31-én a Közbeszerzési Értesítőben (2008. december 24-én az Unió hivatalos lapjában) megjelent a közbeszerzési ajánlattételi felhívás a szennyvíztisztító telep tenderterveinek és a megépítendő csatornahálózat kiviteli terveinek elkészítésére, valamint a nem földmunka-jellegű terület előkészítő munkák végzésére.

2008. december 23-án megalakítottuk (és bejegyeztetése folyamatban van) a három önkormányzat szennyvízközmű társulását. A Társulás célja a teljes projekt megvalósítása.

A három önkormányzat képviselő testületei és a nyilvánosság folyamatos tájékoztatást kap (honlapok, írott sajtó, testületi tájékoztatók, fórumok útján). A projektmenedzsment ügyel a projekt előírt háttérfeladatainak megvalósítására is és a három érintett önkormányzat folyamatos együttműködésére.

Eleinte nem ment gördülékenyen a közbeszerzési tanácsadónkkal, illetve alvállalkozójával a kapcsolattartás. Ennek, valamint az ajánlattételi dokumentáció többszöri véleményeztetésének elhúzódása következtében határidőcsúszásunk volt. Így bizonyos kifizetésekre sem került sor a tervezett időben, ezért mind az útvonalterv, mind pedig a kifizetési ütemterv módosítására kényszerültünk. A Támogatási szerződés tervezetéhez képest némileg eltértek a ténylegesen megkötött szerződések is. ezért a Projekt előkészítés elemei táblázatban is átcsoportosításokat kértünk. Ezen módosításokat 2008. december 22-én Változás-bejelentésben nyújtottuk be, melyet elfogadtak, így a Támogatási szerződés mellékletei módosultak.
Reményeink szerint az elkészülő tervek és engedélyek birtokában határidőre - 2009. október 1-re beadjuk a pályázat II. fordulójára készülő anyagunkat. Ennek elfogadása esetén valósulhat meg a várhatóan 4 milliárd Ft-os költségű beruházás.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu/

Irányító Hatóság:
Környezetvédelmi Programok
Irányító Hatósága
http://www.nfu.hu/keop_ih

Közreműködő szervezet:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóság
http://www.kvvmfi.hu/


Veresegyházi geotermikus közmű kiterjesztése új termálkút fúrásával
2010. december 13.

A fejlesztés alapadatai

Pályázó neve:

Veresegyház Város Önkormányzata

Projekt megnevezése:

KMOP-3.3.3-09-2010-0003
Veresegyházi geotermikus közmű kiterjesztése új termálkút fúrásával

Kedvezményezett megnevezése:

Veresegyház Város Önkormányzata

A projekt célja:

Az első (szintén pályázati forrásból létesített) geotermikus közmű 2007-es üzembe helyezése óta megépült már egy új bölcsőde egy új óvoda, egy új szociális otthon, elkészült a Fabríczius Iskola bővítése, és építési engedéllyel rendelkezik több más közintézmény, mint például a Kistérségi Központ, vagy a Református Iskola. Az új építésű közintézmények hőellátásához viszont a meglévő termálkút kapacitása elégtelen lenne, ami fölvetette egy új termelő termálkút megfúrásának szükségességét. A 2006-ban lefúrt es 2007. óta működő visszasajtoló kút egyértelműen bebizonyította, hogy a jelenlegi legnagyobb térfogatáramnak (100 m3/h) akar 2-3-szorosat is képes elnyelni. E kedvező körülményt felhasználva Veresegyház Önkormányzata új termálkút fúrását tervezi, ami feltéve, hogy a meglévő termálkútéval hasonló vízadó képességű lesz, jelentős szabad kapacitással is rendelkezne, amit a dinamikusan fejlődő város egyéb hőfogyasztóinál (pl. ipari üzemek) is ki lehetne használni.

Pályázat:

KMOP- 3.3.3-09 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése

Beruházás helye:

Közép-magyarországi régió; Veresegyház

Megítélt összeg:

385 361 820 Ft

Az önkormányzat által biztosított önrész:

256 907 880 Ft

Támogatás aránya:

60 %

Támogatási döntés dátuma:

2010.04.01.

A támogatási szerződés adatai

Projekt tervezett kezdete: 

2010.08.25. 

Projekt tervezett befejezése: 

2011.12.31.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu/

Irányító Hatóság:

Regionális Operatív Programok
Irányító Hatósága
www.nfu.hu/rop_ih

Közreműködő szervezet:
Pro Régió Közép-magyarországi
Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.
http://www.proregio.hu/


A hatékony módválasztás elősegítése:P+R és B+R fejlesztések megvalósítása a fővárosi agglomerációban
2010. december 13.

A fejlesztés alapadatai

Pályázó neve:

PARKING Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi partner: Veresegyház Város Önkormányzata

Projekt megnevezése:

KMOP-2.3.1/C-08-2009-0009
A hatékony módválasztás elősegítése: P+R és B+R fejlesztések megvalósítása a fővárosi agglomerációban - Veresegyház, MÁV-állomás

Kedvezményezett megnevezése:

PARKING Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt célja:

A projekt célja a lakosok ösztönzése, hogy gépkocsi helyett lehetőség szerint vasúton utazzanak - ezzel is mérsékelve a környezet terhelését. A projekt keretében összesen 112 parkolóhely (ebből négy mozgáskorlátozottak részére), valamint negyven kerékpár befogadására képes fedett kerékpártároló létesül. A járművek biztonsága érdekében az egész parkolót éjjel-nappal megfigyelő kamerarendszert is kiépítenek.

Pályázat:

KMOP- 2.3.1/C-08 Parkolók és csomópontok fejlesztése

Beruházás helye:

Közép-magyarországi régió; Veresegyház

Megítélt összeg:

107 120 083 Ft

Az önkormányzat által biztosított önrész:

11 902 231 Ft

Támogatás aránya:

90 %

Támogatási döntés dátuma:

2009.04.17.

A támogatási szerződés adatai

Projekt tervezett kezdete: 

2010.10.14. 

Projekt tervezett befejezése: 

2011.02.28.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu/

Irányító Hatóság:

Regionális Operatív Programok
Irányító Hatósága
www.nfu.hu/rop_ih

Közreműködő szervezet:
Pro Régió Közép-magyarországi
Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft.
http://www.proregio.hu/


A Veresegyházi Meseliget Bölcsőde kapacitásnövelése
2010. december 15.

A fejlesztés alapadatai

Pályázó neve:

Veresegyház Város Önkormányzata

Projekt megnevezése:

A Veresegyházi Meseliget Bölcsőde kapacitásnövelése

A projekt célja:

Veresegyház Önkormányzata az általa működtetett 76 gyermeket ellátó MESELIGET BÖLCSŐDÉT kívánja egy egységgel bővíteni,mely bővítés 2 csoportszobát,1 db vizesblokkot,1 db átadót, közlekedőt, udvarbővítést foglal magában. Bővülésével további minimum 20 gyermek ellátására lesz képes, illetve minimum 5 újabb munkahelyet teremt, előnyben részesítve a Gyes-ről, Gyed-ről visszatérő kismamák munkaerőpiacra integrálódását. A rugalmas nappali ellátás működtetése javítja a nők visszatérését a munka világába. Helyszín: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 34-36.

Pályázat:

KMOP-4.5.2-09-2009-0005 – Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése

Beruházás helye:

Közép-magyarországi régió; Veresegyház

Megítélt összeg:

79.200.000 Ft

Az önkormányzat által biztosított önrész:

10%

Támogatás aránya:

90%

Támogatási döntés dátuma:

2010.03.22.

A támogatási szerződés adatai

Szerződés hatályba lépésének dátuma:  2010. 05. 25.

Projekt tervezett kezdete: 

2010. 08. 01.

Projekt tervezett befejezése: 

2011. 12. 31.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu/

Irányító Hatóság:

Regionális Operatív Programok
Irányító Hatósága
www.nfu.hu/rop_ih

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

http://www.vati.hu/

A veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítése

2014. március 10.

A fejlesztés alapadatai

Pályázó neve:

Veresegyház Város Önkormányzata

Projekt megnevezése:

A veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítése – 3. ütem

A projekt célja:

Veresegyház Önkormányzata az általa működtetett Meseliget Bölcsődét bővíti egy újabb egységgel. A bővítés során felépül két új csoportszoba, a hozzá tartozó öltözővel, átadóval, mosdókkal, játszóudvarral. Kialakítunk egy aulát, mely alkalmas lesz kisebb rendezvények, összevont szülői értekezletek megtartására, bővítjük a főzőkonyhát, hogy a megnövekedett létszámot el tudja látni, illetve vizesblokkokat alakítunk ki az alagsorban a konyhai személyzet részére. A bővítés eredményeképpen a Bölcsőde a jelenlegi 104 gyermek mellett további 26 gyermeket lesz képes ellátni – támogatva ezzel még több fiatal anyát a munkába való visszatérésben. A gyermekek szakszerű ellátása érdekében létesül 5 új munkahely, az új csoportszobákat és a játszóudvart pedig felszereljük a szükséges eszközökkel, játékokkal.

Helyszín: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 34-36.

Pályázat:

KMOP-4.5.2-11-2012-0036 – Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése

Beruházás helye:

Közép-magyarországi régió; Veresegyház

Megítélt összeg:

148.901.816 Ft

Az önkormányzat által biztosított önrész:

10%

Támogatás aránya:

90%

Támogatási döntés dátuma:

2012.05.29.

A támogatási szerződés adatai

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 

2012. 09. 27.

Projekt tervezett kezdete: 

2012. 07. 02.

Projekt tervezett befejezése: 

2013. 12. 15.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
http://www.nfu.hu/

Irányító Hatóság:

Regionális Operatív Programok
Irányító Hatósága
www.nfu.hu/rop_ih

Közreműködő szervezet:
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

http://www.magzrt.hu/