2023.02.21. / Rendes

Cím Előterjesztő
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
3.) Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2023. évi díjainak meghatározása, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
4.) Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2023. évi térítési díjainak meghatározása, a szociális alapellátásról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
5.) Egészségügyi alapellátásról szóló 3/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet módosítása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
6.) Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezésére Garai Tamás jegyző Dokumentumok
2.) Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
7.) Integrált kockázatkezelési intézkedési terv Garai Tamás jegyző Dokumentumok
8.) HÉSZ egyszerűsített eljárásban történő módosítása, környezeti értékelés és partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos közbenső döntések elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
9.) Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának, az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás tervezése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
10.) Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 9851 hrsz-ú területrészlet (Veresegyház, Garabonciás utcában kialakuló építési telkek) értékesítése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
11.) Alpolgármesterek beszámolója a 2022. évben végzett munkájukról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
12.) Bizottsági elnökök beszámolója a bizottság 2022. évben végzett munkájáról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
13.) Beszámoló a magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek részére a 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatásokról Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
21.) Egyebek Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
14.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről Garai Tamás jegyző Dokumentumok
15.) Váci Mihály Művelődési Központ 2023. évi munkatervének elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
16.) Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a Könyvtár 2023. évi munkatervének elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
17.) Veresegyház Városi Sportkör 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
18.) Veresegyház Város 2022. évi sportéletéről szóló beszámoló elfogadása Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
19.) Veres 1 Színház szakmai beszámolója a 2022. évi működéséről Pásztor Béla polgármester Dokumentumok
20.) Veresegyház belterület 5721/2, 5721/3 és 5721/4 (Veresegyház, Wesselényi-Nemzetőr utca találkozásánál) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése Pásztor Béla polgármester Dokumentumok

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Jegyzőkönyv 644.77 KB Nyomtatványok
Napirend 604.27 KB Nyomtatványok
1-Költségvetési rendelet elfogadása.pdf 2.08 MB Nyomtatványok
1_Költségvetési rendelet 4.66 MB Nyomtatványok
2-Önkormányzat bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása a következő 3 évben.pdf 1.03 MB Nyomtatványok
3-Gyermekvédelmi rendelet módosítása, Meseliget Bölcsőde 2023. évi díjainak meghatározása.pdf 2.8 MB Nyomtatványok
4-Szociális alapellátásokról szóló rendelet módosítása.pdf 8 MB Nyomtatványok
5-Egészségügyi alapellátásról szóló rendelet módosítása.pdf 4.6 MB Nyomtatványok
6-Rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezése.pdf 865.98 KB Nyomtatványok
7-Integrált kockázatkezelési intézkedési terv.pdf 2.57 MB Nyomtatványok
8-HÉSZ egyszerűsített eljárásban történő módosítása.pdf 2.55 MB Nyomtatványok
9-Waldorf Iskola támogatása.pdf 802.86 KB Nyomtatványok
10-Pályázat kiírása (9851).pdf 2.67 MB Nyomtatványok
11-Alpolgármesterek 2022. évi beszámolója.pdf 1.86 MB Nyomtatványok
12-Bizottsági elnökök 2022 évi beszámolója.pdf 6.03 MB Nyomtatványok
13-Beszámoló 2022. évi támogatásokról.pdf 2.66 MB Nyomtatványok
14-Polgármesteri Hivatal beszámoló 2022.pdf 1.68 MB Nyomtatványok
15-Váci Mihály Művelődési Központ 2023. évi munkaterve.pdf 3.2 MB Nyomtatványok
16-Kölcsey Ferenc Könyvtár beszámolója, munkaterve.pdf 10.26 MB Nyomtatványok
17-Sportkör beszámolója 2022..pdf 13.15 MB Nyomtatványok
18-Sportéleti beszámoló 2022..pdf 1.61 MB Nyomtatványok
19-Veres 1 Színház beszámolója 2022..pdf 11.88 MB Nyomtatványok
20-Ingatlanértékesítési pályázatok eredményhirdetése (5721-2, 5721-3, 5721-4).pdf 1.28 MB Nyomtatványok
vissza